Kummi- ja tukioppilaat

Alakoulu

5. ja 6. luokkien oppilaista on valittu tukioppilaita, jotka järjestävät koululla erilaisia välituntitapahtumia ja muita tempauksia. He kiertelevät eri välituntipihoilla ja leikittävät ja jututtavat pienempiä oppilaita, edistäen näin pienempien turvallisuuden tunnetta ja koko koulun yhteishenkeä. Alakoulun tukioppilaita ohjaa opettaja Kirsi Ahonen.

Yläkoulu

Tukioppilastoiminnan keskeinen tavoite on vaikuttaa hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun ja myönteisen ilmapiirin kehittymiseen koulussa. Tukioppilaat on valittu vapaaehtoisista ehdokkaista.

Tukioppilaiden keskeinen työmuoto on toiminta seitsemäsluokkalaisten kanssa; tukioppilaat ovat koulutulokkaiden oppaina tutustuttaen heitä kouluun ja koulun tapoihin. He pyrkivät lisäämään kouluviihtyvyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia, jotka tuovat vaihtelua arkiseen koulutyöhön. Tukioppilastoimintaa ohjaa opettaja Tiina Hintikka.