Hiukkavaaran ideakilpailun tulokset

Arvostelupöytäkirja (pdf, 8 Mt)
Arvostelupöytäkirja, kevyt (pdf, 900 kt)

Vanikan palat – jaettu 2. palkinto 29 000 euroa
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, jonka työryhmässä olivat Matti Jääskö, arkkit. yo, Jussi Murole, arkkitehti SAFA, Daniel Bruun, arkkitehti SAFA, Tuomas Seppänen, arkkitehti SAFA, Anna Sirola, arkkit. yo, Osma Lindroos, arkkit.yo, Anna Ribera, arkkitehti, Teemu Seppänen, arkkit. yo.

"Vanikan palat" esittää selkeän kaupunkirakenteellisen konseptin, jossa palvelukeskuksesta on muotoiltu kaupunkirakenteen sisään työntyvää keskeistä puistoa kehystävä urbaani ja tiivis kävelyvyöhyke, jonka tuntumaan on keskitetty myös korkeampaa asuntorakentamista keskusta-alueen hahmoa tukemaan. Kontrastiksi tälle on pienempimittakaavaisesta asuntorakentamisesta muotoiltu väljiä saarekemaisia kortteleita, jotka levittäytyvät metsämaastoon keskuksen molemmin puolin. Ehdotus on taitavasti laadittu ja ilmeikkäästi esitetty. Se perustuu ajatukseen luoda suunnittelukonsepti, jota seurata. Sen kaupunkirakenteelliset teemat, rakennuksilla rajattu keskuspuisto, urbaani katutila ja vaihteleva korttelirakenne toteuttavat hyvin kilpailun tavoitteita.

Nodus – jaettu 2. palkinto 29 000 euroa
Petri Laaksonen, arkkitehti SAFA.Kuva kilpailuehdotuksesta "Nodus".

"Nodus" esittää kiehtovan ja omaleimaisen rakennemallin, joka hakee perusideansa keskiaikaisesta eurooppalaisesta kaupunkiperinteestä. Kokonaisuus rakentuu kolmen kaupunkiteeman varaan: työpaikkarakentaminen keskittyy Raitotien varteen muurimaiseksi vyöhykkeeksi muodostaen selkeän rajauksen vilkkaan kadun suuntaan, kaupallisista ja julkisista palveluista on muodostettu urbaani kävelykeskusta, ja pienimittakaavaisesta asuntorakentamisesta on muodostettu tiivis puutarhakaupunki, joka levittäytyy korkeampana hahmottuvan keskuksen ympärille. Palvelukeskittymän ja asuntorakentamisen väliin jää keskustaa ympäröivä kaupunkipuisto. Palvelukeskus on kokonaisuutena kilpailun kiinnostavimpia. Tiiviin ja verrattain korkean rakentamistapansa ansiosta se hahmottuu koko Hiukkavaaran keskukseksi jo kaukaa.

Kunnari – 3. palkinto 19 000 euroa
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n Jesse Anttila, arkkitehti SAFA ja Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA, avustajinaan Maarit Virkkunen, arkkitehti SAFA, Lassi Hackman, arkkit. yo, Antti Turkko, arkkit.yo, Ville Mellin, arkkit. yo sekä Ulla Loukkaanhuhta, maisema-arkkitehti MARK, Ramboll Finland Oy:stä ja Pekka Kuorikoski, DI, Ramboll Finland Oy:stä liikennesuunnittelun asiantuntijana.Kuva kilpailuehdotuksesta "Kunnari".

Ratas – lunastus 10 000 euroa
Linja Arkkitehdit Oy:n, Esa Paajanen, arkkitehti SAFA, Johan Lindfors, arkkitehti SAFA, Timo Koljonen, arkkitehti SAFA, Ville Niskasaari, arkkitehti SAFA ja Teemu Fyrstén, arkkitehti SAFA, pääavustajanaan Henri Kangas, arkkitehti SAFA sekä muina avustajina Lauri Vuojala, arkkit. yo, Kalle Vahtera, arkkit. yo, Maija Jääskeläinen, arkkit. yo, Antti Karsikas, arkkit. yo sekä Erkki Sarjanoja, DI, Ramboll Finland Oy:stä liikennesuunnittelun asiantuntijana.Kuva kilpailuehdotuksesta "Ratas".

Inertia – lunastus 10 000 euroa
Serum arkkitehdit Oy:n, Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA ja Antti Lehto, arkkitehti SAFA sekä työryhmä Anna-Kaisa Aalto, maisema-arkkitehti MARK, maisema-arkkitehtuuritoimisto Avaus, maisemasuunnittelun asiantuntijana sekä Heimo Keskisaari, liikenneinsinööri, Ramboll Finland Oy:stä, liikennesuunnittelun asiantuntijana.Kuva kilpailuehdotuksesta "Inertia".

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.