Hiukkavaara

Kaupunginosat Haukkasuo, Hiukkavaara, Kivikkokangas, Vanha Hiukkavaara
Hiukkavaaran suunnittelun tilannekuva

HUOM, sivuston tekeminen on kesken!

Hiukkavaara on uuden Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja noin 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee valmistuttuaan noin 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista.

Hiukkavaara on kestävä pohjoinen talvikaupunki – kaupunginosa, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus.

Mistä syntyy hyvä kaupunki ja oma kaupunginosa? Millaisia koteja, pihoja ja kortteleita Hiukkavaaraan pitäisi suunnitella? Ja millaisessa kaupungissa tulevaisuuden hiukkavaaralainen haluaa asua?

Tule mukaan kehittämään Hiukkavaaraa. Tulevaisuuden mallikaupunginosaa suunnitellaan juuri Sinulle.

Hiukkavaara täydentää luontevasti Oulun kaupunkirakennetta itään. Hiukkavaaraan suunnitellaan Oulun kaupungin kolmas aluekeskus, jonne tulee kattavat ja hyvät palvelut. Aluekeskuksen paikaksi muodostui Raitotien jatkeen koillinen alue, joka on selkeästi Hiukkavaaran alueen keskus. Aluekeskus tulee pitkällä aikavälillä parantamaan kaikkien koillisten kaupunginosien palveluja ja palvelee tulevaisuudessa n. 40 000 asukasta. Puolukkakankaalla sijaitsee alueen toinen keskus, joka on osoitettu paikalliskeskukseksi.

Hiukkavaaran kaavarunko koostuu seitsemästä osa-alueesta: Kivikkokangas, Kiulukangas, Hiukkavaaran keskus, Vanha Hiukkavaara, Mustikkakangas, Puolukkakangas ja Kanervakangas. Kaavarungon kullekin asuntoalueelle on osoitettu monipuolista asuntorakentamista. Rakentamisen kaupunkimaisuus tiivistyy, mitä lähempänä keskusta ollaan. Palvelut sijaitsevat aluekeskuksessa ja lähipalvelukeskuksessa. Lisäksi on osoitettu kullekin asuntoalueelle tilavaraukset julkisille tai yksityisille palveluille alueiden solmukohtiin.

Eteneminen

Hiukkavaaran talvikaupunkistrategia

Meneillään

Kaavarunko

Valmis

Kestävä kaupunkisuunnittelu

Meneillään

Suunnittelun tilanne, voimaantulleet asemakaavat

Meneillään

Kehittäminen,

Valmis

Virtuaalimalli

Valmis

Hiukkavaaran ideakilpailun tulokset

Valmis

Yhteystiedot