Hiukkavaaran keskus

Havainnekuva Hiukkavaaran alueesta.

Hiukkavaaran keskuksen asemakaavaehdotus

Hiukkavaaran kaupunginosan osaa koskeva asemakaava (Hiukkavaaran keskus) on saanut lainvoiman 18.12.2015. Linkki: Hiukkavaaran keskuksen -projektikortti.

Hiukkavaaran keskus on Oulun uusi aluekeskus asuntoalueineen, jonka suunnittelun lähtökohtana ovat Hiukkavaaran kaavarungon periaatteet ja alueelle pidetty Hiukkavaara keskuksen yleinen ideakilpailu.

Hiukkavaaran keskuksen 290 ha:n alue suunnitellaan kaavarungossa osoitetulle noin 6 300 asukkaalle, noin 3 600 asuntoa, aluekeskustason hyvät ja monipuoliset palvelut sekä työpaikkoja koko Hiukkavaaran ja sen lähialueiden asukkaille. Keskus on vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi palvelualuekeskus sekä asunto- ja työpaikka-alue. Tavoitteena on aluekeskuksen integroiminen sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti aktiiviseksi ja positiiviseksi osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Myös kaupallisten palveluiden kaupunkikuvallisiin ratkaisuihin haetaan uusia ideoita. Liikenteellisesti keskus on helposti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Osana keskusta ovat alueen virkistys- ja urheiluympäristöt.

Hiukkavaaran keskuksen asemakaavoitustyö on jaettu kolmeen vaiheeseen (pdf): Hiukkavaaran keskuksen ydinalueeseen, Hiukkavaaran keskuksen eteläosan – Soittajankangas ja Vaskikangas –  ja monitoimitalon alueeseen sekä ns. Sarvikankaan alueeseen. Hiukkavaaran keskuksen Soittajankankaan, Vaskikankaan ja monitoimitalon asemakaavoitus on hyväksymiskäsittelyssä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.