Hiukkavaaran talvikaupunkistrategia

Talvikaupunkistrategialla Hiukkavaarasta toimiva ja viihtyisä talvikaupunki

Oulun Hiukkavaaran kehittämisen tueksi on laadittu Suomen ensimmäinen talvikaupunkistrategia. Strategian avulla Hiukkavaarasta rakennetaan kaupunginosa, jossa talvi ja vuodenaikojen ominaisuudet on huomioitu uudella tavalla. Hiukkavaaran talvikaupunkistrategian käytäntöjä on tarkoitus monistaa myös Oulun ja Suomen muiden asuinalueiden kehittämiseen. Strategiassa pohditaan myös laajemmin Oulun kaupungin mahdollisuutta toimia talvikaupunkien suunnannäyttäjänä jopa kansainvälisellä tasolla.

Talvikaupunkistrategian lähtökohtana on se, että Oulu on pohjoinen kaupunki, jossa on pitkä, usein luminen, talvi pimeine talvikuukausineen, mutta myös paljon talveen liittyvää potentiaalia. Nämä lähtökohdat on huomioitava kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Oulussa talvi voidaan jakaa kahteen osaan: loppusyksyn ns. pimeätalveen ja alkuvuoden lumitalveen, joka jatkuu valoisana kevättalvena.

Talvikaupunkistrategiassa pohdittiin sitä, millä valinnoilla voidaan saavuttaa kestävin ja vaikuttavin talvikaupunki? Tärkeinä asioina korostuivat 1. aktiivinen viestintä, 2. talviajattelun edellyttämä asennemuutos, 3. suunnittelun aloittaminen talvesta, 4. talvi uutena liiketoimintamahdollisuutena ja 5. talvikaupungin tekeminen kokeilemalla, kehittämällä ja oppimalla. Talven eri mahdollisuuksiin voidaan tarttua kannustamalla toimijoita kokeilemaan uusia tuotteita, palveluja ja ympäristöjä talviosaamiseen erikoistuneessa Hiukkavaara Arctic Living Lab -kokeiluympäristössä. Kansainvälisyyttä edistetään liittoutumalla maailman johtavien talvikaupunkiosaajien kanssa.

Toimenpiteinä sekä Hiukkavaaraan että laajemmin Oulussa käytettäväksi esitetään 1. viestinnän kehittämistä, 2. ihmisen ja yhteisöllisyyden nostamista suunnittelun keskiöön, 3. talvilähtöisen suunnittelun ja toteutuksen kehittämistä, 4. talvitapahtumien, elämysten ja matkailun kehittämistä ja 5. talviosaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä.

Hiukkavaaran talvikaupunkistrategian laatimiseen osallistui Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja yritysten edustajia joulukuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Laatimisen yhteydessä järjestettiin kolme asiaa käsitellyttä työpajaa. Lisäksi keväällä 2013 toteutettiin aihetta taustoittanut kansalaiskysely, "Unelmien talvikaupunki", johon saatiin yli 200 vastausta. Talvikaupunkistrategian laatiminen on toteutettu Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Hartela-Forum Oy:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Sonell:in toteuttamassa "Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli" (INURDECO) yhteishankkeessa, joka on TEKES-rahoitteinen.

Oulun Hiukkavaaraan suunnitellaan ja rakennetaan uuden Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista. Uudesta Hiukkavaarasta halutaan vetovoimainen ja laadukas asuinympäristö. Tärkeitä teemoja ovat pohjoisen kaupunkisuunnittelun ja talvikaupungin hyvät ratkaisut, laadukkaat palvelut, järkevä tietotekniikan hyödyntäminen elinympäristössä, energiatehokkuus ja yrittäjyyden tukeminen.

Talvikaupunkistrategia, Hiukkavaaran keskus – Kestävä pohjoinen talvikaupunki 2014 (pdf)

Raportti

Talvikaupunkistrategia, Hiukkavaaran keskus - Kestävä pohjoinen talvikaupunki -Raportti 2014 (pdf)