Jääkärinkangas

Asemakaavahankkeessa suunnitellaan Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosaan uusi pientalovaltainen asuinalue, varaus monitoimitalolle, mastolle, virkistysalue reitistöineen ja varavesilinja. Samaan aikaan asemakaavan suunnittelun kanssa laaditaan alueen katujen, liikenteen, ympäristön, liikunnan, hulevesien, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 39 ha. Asemakaavan laadinta on osa Oulun maankäytöntoteuttamisohjelmaa 2018-2024. Oulu kaupunki omistaa suunniteltavan alueen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 24.5.2021.

Lisätietoa hankkeen projektikortilla.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.