Lähtöaineistoja

Hiukkavaaran alue sijaitsee Vaalantien pohjoispuolella ulottuen entisen kasarmialueen ja Sanginjoentien väliselle alueelle. Hiukkavaaran kaavarungossa esitetyn alueen pinta-ala on yhteensä 1 462 hehtaaria.

Hiukkavaaran suunnittelutyö aloitettiin 2000-luvun alussa. Hiukkavaarasta on tehty runsaasti erilaisia luontoon, rakennettavuuteen ja palveluihin liittyviä selvityksiä.

Sijainti kartalla: Hiukkavaara

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.