Osa-alueet

Hiukkavaaran osa-alueet

Hiukkavaara täydentää luontevasti Oulun kaupunkirakennetta itään. Hiukkavaaraan suunnitellaan Oulun kaupungin kolmas aluekeskus, jonne tulee kattavat ja hyvät palvelut. Aluekeskuksen paikaksi muodostui Raitotien jatkeen koillinen alue, joka on selkeästi Hiukkavaaran alueen keskus. Aluekeskus tulee pitkällä aikavälillä parantamaan kaikkien koillisten kaupunginosien palveluja ja palvelee tulevaisuudessa n. 40 000 asukasta. Puolukkakankaalla sijaitsee alueen toinen keskus, joka on osoitettu paikalliskeskukseksi.

Hiukkavaaran kaavarunko koostuu seitsemästä osa-alueesta: Kivikkokangas, Kiulukangas, Hiukkavaaran keskus, Vanha Hiukkavaara, Mustikkakangas, Puolukkakangas ja Kanervakangas. Kaavarungon kullekin asuntoalueelle on osoitettu monipuolista asuntorakentamista. Rakentamisen kaupunkimaisuus tiivistyy, mitä lähempänä keskusta ollaan. Palvelut sijaitsevat aluekeskuksessa ja lähipalvelukeskuksessa. Lisäksi on osoitettu kullekin asuntoalueelle tilavaraukset julkisille tai yksityisille palveluille alueiden solmukohtiin.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.