INURDECO -kehittämishankkeen aikana syntyneet raportit

INURDECO -kehittämishankkeen loppuraportti (Oulun kaupunki 2015, pdf)
 

 Pyramidimalli Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimallista.

Oulun kaupungin INURDECO-hankkeeseen kuuluvat raportit

Asemakaavoituksen vuorovaikutussuunnitelma – pilottikohteena Hiukkavaaran keskus
(Oulun kaupunki / Vihipöllö Ky, 14.2.2014 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 
Avoimen ja joustavan asemakaavan käytännöt, pilottikohteena Hiukkavaaran keskus
(Ramboll Finland Oy, 17.12.2014 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 
Innovatiivinen maapolitiikka ja tontinluovutus
(Dominfo, Risto Peltola, 29.1.2014 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 
Näkökulmia talvikaupungin suunnitteluun – esimerkkikohteena Hiukkavaara (pdf)
(Oulun kaupunki / asemakaavoitus, 2015)
 
Passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen Oulussa -selvitys (pdf)
ja ohjeet:
Aurinkolämpö Oulussa -ohje (pdf)
Aurinkosähkö Oulussa -ohje (pdf)
Passiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen Oulussa -ohje (pdf)
Aurinkotonttien asemakaavoitus Oulussa -ohje (pdf)
(Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylynkangas / INURDECO- ja Resca -kehittämishankkeet,
29.8.2014 / tilaaja: Oulun kaupunki)
 
Talvikaupunkistrategia – Hiukkavaaran keskus – kestävä pohjoinen talvikaupunki
(Oulun kaupunki / Movense Oy, 22.4.2014 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 
Virtuaalimallinnus suunnittelun ja vuorovaikutuksen työkaluna – pilottikohteena Hiukkavaara)
(UKI Arkkitehdit Oy, Oulu3D Oy, Evocons Oy, 12.12.2013 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 

Avoimen ja joustavan asemakaavan käytännöt
Pilottikohteena Hiukkavaaran keskus (pdf)

21.11.2014 Oulun kaupunki ja Ramboll
 

Muut hankkeen yhteydessä laaditut raportit ja tulokset sekä opinnäytetyöt

ARCTIC SMART CITY LIVING LAB, Integroivan kaupunkikehittämisen toimintamalli INURDECO 17.9.2014
(Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja arkkitehtuurin tiedekunta, Petri Ahokangas, Sari
Hirvonen-Kantola, Marika Iivari, Merja Heikkilä ja Helka-Liisa Hentilä)
 
Hiukkavaaran keskuksen energialaskennat
(Oulun yliopisto, ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusryhmä, Ari Vuokila syyskuu 2014, pdf)

 
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ja ydinalueen ilmastovaikutusten arviointi
(Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd, 29.5.2013 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 
Hiukkavaaran keskuksen tuulimallinnus
(Oulun yliopisto, ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusryhmä, Ari Vuokila 9.10.2014)
 
Hiukkavaaran keskus, ytimen pysäköintiselvitys elinkaarimallina
(Ramboll Finland Oy 26.1.2015 / tilaaja: Oulun kaupunki)
 
Jätehuollon esiselvitys, Hiukkavaara, Oulu
(Ramboll Finland Oy 24.6.2013 / tilaaja: Oulun Jätehuolto, pdf)

 
Lumitilojen mitoitus, esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus
(opinnäytetyö, Miika Venetvaara, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 27.5.2014, pdf)

 
Pysäköinti ja kestävä kehitys, tapaus: Oulun Hiukkavaara
(opinnäytetyö, Minna Koukkula, Aalto-yliopisto / Ramboll Finland Oy / Oulun kaupunki,
09/2011 / tilaajat: Ramboll Finland Oy, Oulun kaupunki, pdf)

 
Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen talvikaupungissa – esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus
(opinnäytetyö, Taavi Tervala, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Ramboll Finland Oy /
Oulun kaupunki, kevät 2013 / tilaajat: Ramboll Finland Oy, Oulun kaupunki, pdf)

 
Social media as a tool for engaging participants into the urban development
(Master's thesis, Elena Palchikova, University of Oulu, Department of International Business, in progress 2015)
 
Talvikaupungin yleisten alueiden suunnitteluohje – esimerkkikohteena Hiukkavaaran
keskus, ohjekortit
(opinnäytetyö, Miia Kääntö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 27.11.2014, ohjekortit tekeillä)
 
Talvi kaupungissa – vuodenaika kaupunkisuunnittelun lähtökohtana talvikaupunki-ilmiön
kautta tarkasteltuna
(diplomityö, Essi Oikarinen, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, 27.11.2013 / tilaaja: Oulun kaupunki, pdf)

 
Urban development practices as anticipatory action learning–Case Arctic smart city
living laboratory
(Hirvonen-Kantola S., Ahokangas P., Iivari M., Heikkilä M. & Hentilä H.-L. (in press). Elsevier Procedia Economics and Finance publication)