Sarvikangas

Sarvikankaan alue opaskartalla.

Asemakaavalla osoitetaan Sarvikankaan Asuntoalue Hiukkavaaran keskuksen itäpuolelle. Alueelle osoitetaan pääosin pientalovaltainen asuntoalue Hiukkavaaran kaavarungon 24.1.2008 ja Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti.

Asemakaavoitettava alue liittyy kiinteästi Hiukkavaaran keskukseen ja luo sille päätteen. Pohjoisessa alue rajautuu Myllyojaan ja Puolustusvoimien harjoitusalueeseen, lounaassa Vaskikankaaseen, etelässä Kivikkokankaaseen ja Aallikkokankaan tulevaan liikuntamaahan. Suunnittelualueen läpi kulkee Valkiaisjärventie, joka johtaa Niilesjärvelle ja Valkiaisjärvelle. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on 101 ha, josta asuinrakentamiseen soveltuvaa aluetta on noin 37 ha.

Sarvikankaalle laadittavan asemakaavan aineistoon voi tutustua projektikortilta. 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Suvi Korpinen
    cell 050 379 3437
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.