Siirry suoraan sisältöön

Hiukkavaaran kaavarunko Hiukkavaaran kaavarunko

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hiukkavaaran kaavarungon 24.1.2008 ohjeellisena noudatettavaksi alueen asemakaavoituksessa. Kaavarunko on suunnitelma, joka osoittaa suuntaviivat alueen asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarungossa on esitetty asunto- ja muiden alueiden sijainti ja laajuus sekä alueelle tulevat palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto. Kaavarungon suunnittelun yhteydessä on laadittu myös liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitelmat. Kaavarunko perustuu Oulun yleiskaavaan 2020 ja Hiukkavaaran alueelle laadittuun tavoitesuunnitelmaan, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.3.2003.

Suunnittelualue

Suunnittelun teemat ja tavoitteet

 • Hiukkavaarasta on tavoitteena luoda Oulun kaupunkimaisen pientaloasutuksen alue, joka tarjoaa asukkailleen hyvät ja monipuoliset aluekeskustason palvelut.
 • Viihtyisä ja vaihteleva pientalovaltainen ympäristö.
 • Hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet lähiympäristössä.
 • Alueen suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ekologiseen kaupunkisuunnitteluun sekä hulevesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.
 • Kaupungin tavoitteena on säilyttää Hiukkavaaran entisellä kasarmialueella oleva n. 30 000 kem2:n rakennuskanta sekä sinne syntynyt toiminta.
 • Kaupungin keskustaan järjestetään hyvät kevyen liikenteen reitit ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 27
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
  Leena Kallioniemi work
  044 703 2425
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Hiukkavaara suunnitellaan 20 000 asukkaan kaupunginosaksi. Alueelle rakennetaan noin 9500 asuntoa, lisäksi alueelle tulee noin 1800 työpaikkaa. Hiukkavaaran aluekeskus tulee palvelemaan noin
40 000 lähiseudun asukasta.