Hiukkavaaran kaavarunko

Hiukkavaaran kaavarunko opaskartalla.

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hiukkavaaran kaavarungon 24.1.2008 ohjeellisena noudatettavaksi alueen asemakaavoituksessa. Kaavarunko on suunnitelma, joka osoittaa suuntaviivat alueen asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarungossa on esitetty asunto- ja muiden alueiden sijainti ja laajuus sekä alueelle tulevat palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto. Kaavarungon suunnittelun yhteydessä on laadittu myös liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitelmat. Kaavarunko perustuu Oulun yleiskaavaan 2020 (kaavakartta, pdf) ja Hiukkavaaran alueelle laadittuun tavoitesuunnitelmaan, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.3.2003.

Suunnittelualue

Suunnittelun teemat ja tavoitteet

 • Hiukkavaarasta on tavoitteena luoda Oulun kaupunkimaisen pientaloasutuksen alue, joka tarjoaa asukkailleen hyvät ja monipuoliset aluekeskustason palvelut.
 • Viihtyisä ja vaihteleva pientalovaltainen ympäristö.
 • Hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet lähiympäristössä.
 • Alueen suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ekologiseen kaupunkisuunnitteluun sekä hulevesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.
 • Kaupungin tavoitteena on säilyttää Hiukkavaaran entisellä kasarmialueella oleva n. 30 000 kem2:n rakennuskanta sekä sinne syntynyt toiminta.
 • Kaupungin keskustaan järjestetään hyvät kevyen liikenteen reitit ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
  Leena Kallioniemi work
  044 703 2425
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Hiukkavaara suunnitellaan 20 000 asukkaan kaupunginosaksi. Alueelle rakennetaan noin 9500 asuntoa, lisäksi alueelle tulee noin 1800 työpaikkaa. Hiukkavaaran aluekeskus tulee palvelemaan noin
40 000 lähiseudun asukasta.