Vanhan Hiukkavaaran keskus

Vanhan Hiukkavaaran alue asemakaavoitetaan vaiheittain yleiskaavan, Hiukkavaaran kaavarungon sekä 2022 laaditun kaavarungon tarkistamisen pohjalta. Vanhan Hiukkavaaran pohjoisosan, Jääkärinkankaan, asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2021.

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen alueesta on muotoutunut elävä kulttuuritoimintojen keskus. Alueen kehittäminen kulttuurikasarmina jatkuu olemassa olevia kulttuuritoimintoja tukien ja vahvistaen täydennysrakentamisella, johon sisältyy uusia palveluita sekä asumista.

Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosan asemakaavoittamattomalla alueella (Vanhan Hiukkavaaran keskus, Hiukanmutka, Hiukanpiha, Hiukanpolku, Hiukanpisto, Hiukanreitti) on käynnissä asemakaavan laatiminen. Yhdyskuntalautakunta päätti 1.2.2023 asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville. Tavoitteena on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen kulttuurin, palveluiden, työpaikkojen ja asumisen alue. Alueelle on suunniteltu asuntoja noin 1100 asukkaalle. Asemakaavahankkeeseen sisältyy katujen, liikenteen ja ympäristön sekä vesi- ja energiahuollon yleissuunnittelu.

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavaluonnoksen selostus karttaliitteineen 20.1.2023 (pdf)

Havainnekuva Vanhan Hiukkavaaran keskuksesta, kuva: LUO arkkitehdit Oy.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaika on 14.2.-16.3.2023. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 22.2.2023 klo 17-19 osoitteessa Kokardiklubi, Hiukanpiha 9 H2, ovi B.

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja Vanhan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavasta (linkki projektikortille)
Lisätietoja Jääkärinkankaan asemakaavasta

Lisätietoja Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistamisesta

Ideasuunnitelmat

Senaatti-kiinteistöt, KOy Hiukan Piha sekä Oulun kaupunki tilasivat keväällä 2021 yhdessä ideasuunnitelmia Vanhan Hiukkavaaran keskuksen alueelle. Suunnittelualue sisälsi Hiukkavaaran kasarmialueen lähiympäristöineen Vanhan Hiukkavaaran keskustassa. Vaihtoehtoisilla ideasuunnitelmilla haettiin tuoreita ideoita ja ratkaisuja alueen maankäytön, liikenteen ja ympäristön järjestelyistä kaavarungon päivityksen viimeistelemiseksi sekä alueen tulevan asemakaavatyön pohjaksi. Lisäksi arvioitiin alueelle sopivaa rakentamisen määrää, kortteli- ja tonttirakennetta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Ideasuunnitelmat asetettiin paremmuusjärjestykseen anonyymin arviointiprosessin aikana. Tarkastelussa painotettiin ideasuunnitelman kokonaisratkaisua yksityiskohtien virheettömyyden sijaan. Ideasuunnitelmien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. rakentamisen soveltumiseen historialliseen ympäristöön, kaupunkikuvaan ja arkkitehtuurin laatuun, kokonaisuuden toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen, liikenteelliseen toimivuuteen ja kestävien kulkumuotojen edistämiseen, viheralueiden ja aukioiden viihtyisyyteen sekä liittymiseen rakennettuun ympäristöön.

Arvioinnin päätyttyä paljastettiin nimikuoret, jotka sisälsivät ideasuunnitelmien nimitiedot. Töiden paremmuusjärjestykseksi muodostui:

1. Nimimerkki "Rento ruutukaava" (pdf) – tekijä: Luo arkkitehdit Oy
2. Nimimerkki "Trifolia" (pdf) – tekijä: Arkkitehdit MY Oy
3. Nimimerkki "Asento ja lepo" (pdf) – tekijä: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja Sitowise Oy

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen ideasuunnitelmat, arviointipöytäkirja 17.6.2021 (pdf)

Ideasuunnitelmien aluesuunnitelmat. Vasemmalla "Rento ruutukaava", keskellä "Trifolia" sekä oikealla "Asento ja lepo".

Kuvat: Ideasuunnitelmien aluesuunnitelmat. Vasemmalla "Rento ruutukaava", keskellä "Trifolia" sekä oikealla "Asento ja lepo".

Nimimerkki "Rento ruutukaava". Vasemmalla viistokuvanäkymä, oikealla näkymä Harjoitusaukiolta kohti Ruokalakorttelia.

Kuvat: Nimimerkki "Rento ruutukaava". Vasemmalla viistokuvanäkymä, oikealla näkymä Harjoitusaukiolta kohti Ruokalakorttelia.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Jere Klami work
    044 703 2412
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.