Virtuaalimalli

Hiukkavaaran suunnittelussa parannetaan osallistumista käyttämällä virtuaalisia 3D-malleja suunnitellusta kaupunkiympäristöstä sekä sovelluksia. Ne havainnollistavat syntyvää ympäristöä sekä mahdollistavat vuorovaikutteista suunnittelua. Malleja esitellään verkkosovelluksina sekä CAVE-virtuaalilaboratorioissa 3D-lasien läpi.

Tutustu Hiukkavaaran vuorovaikutteisiin 3d-sovelluksiin.

Vanhan Hiukkavaaran 3D-sovellus

Alueen suunnittelua varten on tilattu pelillinen 3D-sovellus, jota käytetään verkkosivujen kautta sekä ryhmätöiden apuvälineenä työpajoissa. Voit päättää, minkälaista rakentamista alueella voisi olla. Sovellus luo alueista 3D-mallit saman tien. Valmiin suunnitelman voi jakaa ja muiden suunnitelmia voi kommentoida. 3D-korttelimallit ovat symbolisia ja kuvaavat muutamaa vaihtoehtoa alueen rakenteesta. Mallit on laatinut Arkkitehdit m3 Oy. Sovelluksen tarkoitus on tutustuttaa osallisia entistä paremmin kaupunkisuunnitteluun, parantaa vaikutusmahdollisuuksia, koota osallisten toiveita alueen suunnitteluun sekä kokeilla uusia osallistamisen tapoja. Sovelluksen on laatinut Playsign Oy. Ohjeet löytyvät aloitussivulta sekä sovelluksesta.

Sovelluksen tilaajana on 6Aika, kestävän kaupunkikehityksen strategiahanke, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön.

Hiukkavaaran keskuksen 3D-sovellus

Sovelluksen kautta on mahdollista tutustua Hiukkavaaran keskuksen, Soittajankankaan ja Vaskikankaan kaavasuunnitelmiin ja jättää palautetta. Ohjeet mallissa liikkumiseen ja palautteen jättämiseen löytyvät sekä aloitusruudusta että alareunan infopainikkeesta. 3D-mallin ovat toteuttaneet osuuskunta Spawn Point ja BelleGames Oy, sovelluksen BelleGames Oy.

Virtuaalimalli ja siihen liittyvät kortteli- ym. suunnitelmat on laadittu yhteistyössä. Mukana ovat olleet Hiukkavaaran keskuksen osalta Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / kaavoitus, Hartela-Forum Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Sonell Oy, Arkkitehdit m3 Oy, Arkkitehtitoimisto HML Oy, Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy sekä Cubicasa Oy. Soittajankankaan ja Vaskikankaan maankäytön suunnitelmat on laatinut Arkkitehdit m3 Oy.

Kuva Hiukkavaaran virtuaalimallin esittelytilaisuudesta.

Lisätietoja:

Oulun kaupungin CAVE 3D-virtuaalitila, lisätietoja
Virtuaalimallinnus suunnittelun ja vuorovaikutuksen työkaluna, pilottikohteena Hiukkavaara-selvitys (pdf)
Hiukkavaaran virtuaalimallin ensimmäinen esittelytilaisuus 7.5.2013 (pdf)
YouTube-video Hiukkavaaran keskuksen virtuaalimallista

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
 • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
  Jere Klami work
  044 703 2412

  Kaavoitusarkkitehti
  Leena Kallioniemi work
  044 703 2425
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.