Kunnossapidon avustaminen 1.6.2019 alkaen

Oulun kunnossapitoavustuksena myönnetty aurausavustus ja siihen liittyvä erityiskohdeavustus on lakkautettu. 

Kunnossapitoavustus myönnetään jatkossa tiekunnille rahallisena avustuksena, joka maksetaan tiekunnan tilille. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta jakaa yksityisteiden avustukset vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan, päättämiensä myöntämisperusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan tien avustuskelpoisen pituuden, liikenteellisen merkittävyyden luokituksen perusteella suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin kunnossapitokustannuksiin, Luokituksen ja toteuttamisen suhdeluvuista päättää yhdyskuntalautakunta vuosittain.

Avustusmääriä tiekuntaa tai kilometriä kohden ei tässä vaiheessa tiedetä, koska uusien tiekuntien ja tiekuntiin mahdollisesti liitettyjen teiden määrää ei tiedetä. Koska vuoden 2019 avustuspotista on käytetty osa alkuvuoden aurausavustukseen, jaamme syksyllä jäljellä olevan potin hakeneille, avustusehdot täyttäville tiekunnille. Vuonna 2020 ja siitä eteenpäin  jaamme täyttä määrärahaa. 

Teiden luokitus liikenteellisen merkittävyyden mukaan:

 • LK1) Yleinen läpikulkuliikenne maantien/asemakaavan välillä (huomattava ulkopuolinen, muiden kuin tieosakkaiden liikenne)
 • LK) Palvelulaitoksia, kuten koulu tai muu laitos, yli 20 paikkainen päiväkoti (huomattava ulkopuolinen, muiden kuin tieosakkaiden liikenne)
 • LK3) Tie on muuten tärkeä, liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen perustuva, säännöllinen kaikille avoin joukkoliikenne, merkittävä liikuntapaikka, pyörätieyhteydet, yli 20 paikkainen koululaislinja-auto, silloin kun käyttää tietä oikaisuun (ei ota matkustajia)
 • LK4) Muut, pääosin osakkaiden liikennettä palvelevat tiet

Avustusehdot:

 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 • Yhteyshenkilön (hoitokunnan pj tai toimitsijamies), varahenkilö- ja toimikausitietojen on oltava ajantasaiset myös kaupungilla
 • Yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai muuten tärkeä
 • Yksityistien tulee sijaita asemakaava-alueen ulkopuolella Oulun kaupungin alueella
 • Avustusta saadakseen muiden kuin tieosakkaiden tien käyttöä ei saa kieltää (YksTL 58 §)
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja sen on ilmoitettava yhteyshenkilötiedot kaupungille
 • Yksityistien varrella on oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö (rakennuslupa asuinrakennukselle- ei loma-asunnolle, vaikka asutaan)
 • Avustuskelpoisen yksityistien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä (viimeiseen avustuskelpoiseen taloliittymään)

Kunnossapitoavustuksen hakeminen loppuvuodelle 2019

 • Haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella 30.9.2019 mennessä.
 • Kunnossapitoavustuksen hakulomake ja menoselvityslomake löytyvät myös kohdasta yksityistiet (sivun oikeassa reunassa alempi laatikko, ylin teksti, menoselvitys alapuolella).
 • Lomakkeita voi kysyä myös asiakaspalvelupisteistä.
 • Mikäli tiekunnalla ei ole sähköisen asioinnin mahdollisuutta, lomakkeiden postituksen voi pyytää neuvontanumerostaan yhteystiedot alla)
 • Liitteeksi tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopio ja menoselvitys edelliseltä vuodelta sekä muita liitteitä esim. kartta tarvittaessa (liikenteellinen merkittävyys)
 • Myönnetään 30.9.2019 mennessä perustetuille ja rekisteröidyille, avustusehdot täyttäville tiekunnille
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida
 • Avustushakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon.

Talkootyö

Tiekunnnan osakkaiden suorittama talkootyö, eli vastikkeetta tehty työ (vastikkeellinen tiemaksua vastaan tehty työ), voidaan laskea mukaan kunnossapitokustannuksiin. Talkootyön määrän ja laadun tulee läydä ilmi tiekunnan vuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta, joka on käsitelty tiekunnan kokouksessa. Talkootyön määrä ja suoritetut työtehtävät voidaan ilmoittaa talkootyön tuntikirjanpito-lomakkeella. Selvitys talkootyöstä liitetään avustushakemuksen/menoselvityksen liitteeksi. Hinnat 15 €/tunti ja konetyö 45 € (kone+kuski).

Hakeminen vuonna 2020 ja siitä eteenpäin

 • 30.4. mennessä vuosittain
 • Uudet hakijat jättävät avustushakemuksen
 • Kerran jätetty avustushakemus uusitaan toimittamalla vuosittain tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopio ja menoselvitys edelliseltä vuodelta (kirjaamoon merkillä kunnssapitoavustus)
 • Tiekunnassa tapahtuneet muutokset; teiden ulottuvuudessa, yhteyshenkilötiedoissa tms. ilmoitettava kaupungille (kirjaamoon avustuksenhakulomakkeella; "IiIlmoita muuttuneet tiedot")
 • Myönnetään vuosittain 30.4. mennessä perustetuille ja rekisteröidyille, avustusehdot täyttäville tiekunnille
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida

Toimita avustushakemukset liitteineen ja muu posti avustukseen liittyen

Oulun kaupungin kirjaamoon

Postiosoite: PL 71 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Kansankatu 55A

Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 8.30-15.30

Yksityisteiden valaistus:

 • luovutetaan 30.9.2019 korvauksetta tiekuntien omaisuudeksi. Oulun kaupunki huolehtii valaistuksesta ja sähkölaskuista kuitenkin siihen saakka, kunnes kunkin kohteen valaistuksen tekniset ratkaisut on tehty. Valaistusta ei saa myydä tai luovuttaa eteenpäin ennen 30.9.2029.
 • Kaupungin omistuksessa olevien seudullisten pyörätieyhteyksien valaistusasiat ratkeavat, kun kohteettaiset tietoimitukset on saatu päätökseen.

Yksityistie voi toimia myös pyörätieyhteytenä:

 • Tiekunta on lähtökohtaisesti perustettava myös seudullisten pyörätieyhteyksinä toimiville yksityisteille.
 • Pyörätieyhteytenä toimivalla yksityistiellä on mahdollista saada korkeamman luokituksen mukaista avustusta (LK3).
 • Käynnissä on maanmittauslaitoksen yksityistietoimitus Muhos-Oulu välisellä pyörätiereitillä (Lukantie-Pukintie), joka toivottavasti antaa suuntaviivat kuntien, valtion ja osakkaiden vastuista vastaavissa tapauksissa.

Yksityistieavustuksien neuvontaa

pyritään antamaan puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuunottmatta loma- ja sairausaikoja, työskentelyä puhelimen ulottumattomissa ja neuvontaa toisessa puhelinnumerossa, kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla yksityistiet.palaute(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.