Rajan näyttö

Rajan näytön tarkoituksena on osoittaa tontin tarkat rajat epäselvissä tapauksissa tai aitaa rakennettaessa. Mittausryhmä merkitsee tilauksesta maastoon puupaaluilla tontin rajapisteet. Palvelu on maksullinen. Samaa taksaa soveltaen merkitään tarvittaessa myös kohtuullisessa määrin muita raja- tai rasitelinjaa osoittavia pisteitä.

Tilaukset:

Miika Ahokas, p. 044 703 2317
Eila Tuomaala p. 044 703 2347
Henna Tuuttila  p. 044 703 2340

Hinta: Rakennusvalvontataksa

Maastomittaukset suorittaa Oulun Infra-liikelaitoksen maarakennuspalvelut.

0447032317

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.