Aineistojen luovutusehdot

Käyttöoikeus

Oulun kaupungilla on luovutettujen aineistojen tekijänoikeus. Tilaaja saa käyttöoikeuden aineistoon siihen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa kuin on ilmoitettu. Tilaajalla ei ole oikeutta laajentaa aineiston käyttöä yrityksen sisällä, julkaista aineistoa eikä myydä tai luovuttaa sitä tai siitä tuotettuja tulosteita kolmannelle osapuolelle. Kuitenkin konsultti saa luovuttaa aineiston tilauksessa mainitulle päämiehelleen tämän tilauksen mukaiseen tarkoitukseen. Oulun kaupungin hankkeissa aineisto on poistettava tilaajan atk-järjestelmistä työn valmistuttua. Jos tilaaja ei noudata tässä tilauksessa mainittuja ehtoja, on tilaaja velvollinen palauttamaan tilauksen vastaisella toiminnallaan saamansa taloudellisen hyödyn ja maksamaan käytön korvauksen Oulun kaupungin kärsimistä taloudellisista ja muista vahingoista sekä edunmenetyksistä.


Vastuu

Aineisto luovutetaan siinä muodossa kuin tilauksessa on määritelty ja sellaisena kuin se tietokannassa on. Oulun kaupunki ei vastaa aineiston täydellisyydestä eikä sen käytettävyydestä tilaajan tietojärjestelmissä. Oulun kaupunki sitoutuu tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan aineistossa olevatmaaja mittauksen tietoon tulleet virheelliset tiedot aineiston normaalin ajantasaistuksen yhteydessä. Oulun kaupunki ei vastaa mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista yritykselle tai kolmannelle osapuolelle.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.