EUREF-koordinaattijärjestelmä


Oulun kaupunki on siirtynyt kartta- ja paikkatietotuotannossa 9.3.2009 alkaen uuteen ETRS-GK26FIN (EPSG:3133) -koordinaattijärjestelmään.

Koordinaattijärjestelmän tarve tuli ajankohtaiseksi vuoden 2009 alussa tehdyn Ylikiimingin kuntaliitoksen vuoksi. Oulun kaupungin kartastotöissä käyttämä ns. Oulun järjestelmä ja Ylikiimingin valtakunnallisen kartastokoordinaattijärjestelmän KKJ:n kolmoskaista korvattiin Oulun seudulle paremmin sopivalla ETRS-GK26FIN (EPSG:3133) -tasokoordinaattijärjestelmällä. Käyttöön otettavan järjestelmän ETRS-GK26FIN (EPSG:3133) taustalla ovat valtionhallinnon suositukset JHS 153 ja 154. Käyttöönotettu järjestelmä sopi hyvin myös vuoden 2013 alussa toteutetun monikuntaliitoksen tarpeisiin.

Järjestelmän muunnos perustui mittauksiin, joissa määriteltiin uuden järjestelmän ja vanhan järjestelmän väliset muunnoskertoimet. Mittaukset ja muunnoskertoimien määrittelyn suoritti Uudenmaan maanmittaustoimisto Oulun kaupungin alueella vuosina 2006 ja 2007. Ylikiimingin kunnan alueella vastaavat mittaukset suoritettiin vuonna 2008.

Muunnoskertoimien avulla kaupungin paikkatieto-aineistossa olleet koordinaatit muunnettiin uuden järjestelmän mukaisiksi.  Muunnoksen seurauksena kaikkien järjestelmässä olevien tietojen koordinaattiluvut muuttuivat.

Seuraavassa esimerkki koordinaattilukujen muuttumisesta:
           Oulun järjestelmä           ETRS-GK26FIN  (EPSG:3133)
x          16861.420                      7216068.394
y          67026.784                      472755.835    

Koordinaattijärjestelmän vaihtaminen aiheuttaa aina muutoksia koordinaateista laskettaviin etäisyyksiin ja pinta-aloihin. Lisäksi muunnoksesta aiheutui pieni suuntakulman kiertymä. Oulun vanhassa järjestelmässä ollut mittakaavan korjauskerroin poistui.
 

Aineistojen luovutukset

Muunnoksen jälkeen kaikki paikkatietoaineistojen luovutukset ovat tapahtuneet uudessa ETRS-GK26FIN  (EPSG:3133) -koordinaatistossa.
 

Korkeusjärjestelmä

Korkeusjärjestelmän muutettiin N2000-järjestelmään monikuntaliitoksen yhteydessä. Selostus korkeusjärjestelmän muutoksesta.
 

Pisteselityskortit

Karttatie-internetkarttapalvelussa on käytössä Kiintopisteet –palvelu, josta voi tulostaa kiintopisteitä koskevat tiedot.


 
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.