Hailuodon kiinteä yhteys, tiesuunnitelma

Hailuodon kiinteä yhteys, tiesuunnitelma. Oulu, Hailuoto

Tiesuunnitelma 2018 

 
SISÄLLYSLUETTELO
 

Piirustus- numero

 

Nimi

 

Mittakaava

 

Pvm

 

 

 

 

KANSIO 1

 

 

 

 

 

 

 

OSA A

TIESUUNNITELMAN  SELOSTUSOSA

 

 

 

 

 

 

 

Tiesuunnitelman sisällysluettelo

 

31.3.2018

 

Tiesuunnitelmien yleisesite

 

 

 

 

 

 

1.2T

Tiesuunnitelmaselostus

 

31.3.2018

 

 

 

 

1.3T

Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

 

31.3.2018

 

 

 

 

1.5T

Kustannusarvio ja kustannusjakoesitys

 

 

 

 

 

 

1.5T-1

Kustannusarvio

 

31.3.2018

31.3.2018

31.3.2018

31.3.2018

31.3.2018

31.3.2018

31.3.2018

31.3.2018

1.5T-2

Kustannusjakoehdotus

 

1.5T-3.1

Telia, Johto- ja laitesiirtojen kustannusarvio

 

1.5T-3.2

DNA, Johto- ja laitesiirtojen kustannusarvio

 

1.5T-3.3

Elenia, Johto- ja laitesiirtojen kustannusarvio

 

1.5T-3.4

Oulun  Vesi, Johto- ja laitesiirtojen kustannusarvio

 

1.5T-3.7

Oulun  Seudun Sähkö Oy, Johto- ja laitesiirtojen kustannusarvio

 

1.5T-3.8

Hailuodon Vesihuolto Oy,Johto- ja laitesiirtojen kustannusarvio

 

 

 

 

 

1.6T

Suunnitteluprosessiin  liittyvä aineisto

 

 

 

 

 

 

 

Vuorovaikutus

 

 

 

 

 

 

1.6T-1

Ilmoitukset, yleisötilaisuuksien muistiot ja palaute

 

 

 

1.6T-1.1

 

Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskuksen aloituskuulutus tiesuunnitelman laatimisesta 9.6.2017

 

 

 

1.6T-1.2

 

Mediatiedote tiesuunnitelman aloittamisesta  päivätty 4.9.2017

 

 

 

1.6T-1.3

 

Lehti-ilmoitus yleisötilaisuuksista  1 14.11 ja 16.11.2017 päivätty 3.11.2017, julkaistu Kaleva-lehdessä 7.11.2017 ja Rantalakeus-lehdessä  8.11.2017

 

 

 

1.6T-1.4

 

Mediatiedote yleisötilaisuuksista  1 14.11.2017 ja 16.11.2017,

 

 

1.6T-1.5

Hailuodon yleisötilaisuuden 1 14.11.2017 muistio

 

 

1.6T-1.6

Oulunsalon yleisötilaisuuden 1 16.11.2017 muistio

 

 

 

1.6T-1.7

 

Lehti-ilmoitus yleisötilaisuuksista  1 14.11 ja 16.11.2017 päivätty 12.1.2018, julkaistu Kaleva-lehdessä 24.1.2018 ja Rantalakeus-lehdessä  24.1.2018

 

 

1.6T-1.8

Mediatiedote yleisötilaisuuksista  2 31.1.2018 ja 1.12.2018,

 

 

1.6T-1.9

Hailuodon yleisötilaisuuden 2 31.1.2018 muistio

 

 

1.6T-1.10

Oulunsalon yleisötilaisuuden 2 1.2.2018 muistio

 

 

 

 

 

 

 

Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä hankitut päätökset, lausunnot ja kannanotot

 

 

 

 

 

 

1.6T-3.1

Liikennevirasto, vesiväyläosasto

 

15.1.2018

1.6T-3.2

Puolustusvoimat

 

16.1.2018

1.6T-3.3

Museovirasto

 

5.1.2018

1.6T-3.4

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Y-vastuualue

 

20.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirustus- numero

 

Nimi

 

Mittakaava

 

Pvm

 

 

 

 

1.7T

Kaavatilannekartat

 

 

 

 

 

 

 

Maakuntakaavat

 

 

1.7T-1.1

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, 2006

 

 

 

1. Vaihemaakuntakaava,  energiatuotanto- ja siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö ja liikennejärjestelmä

 

 

 

2. Vaihemaakuntakaava,kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu sekä jätteenkäsittely.

 

 

 

 

 

 

 

Yleiskaavat

 

 

1.7T-2.1

Merialueen osayleiskaava – Hailuodon liikenneyhteyden kehittäminen, 2014

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavat

 

 

 

 

 

 

1.7T-3.1

Huikun eteläranta, rantakaava, 1994

 

 

1.7T-3.2

Hukun eteläranta, ranta-asemakaavan muutos, 2008

 

 

1.7T-3.3

Huikun ranta-asemakaava, 1982

 

 

 

Piirustus- numero

 

Nimi

 

Mittakaava

 

Pvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSA B

TIESUUNNITELMAN  PÄÄPIIRUSTUKSET

 

 

 

 

 

 

 

Piirustusmerkinnät

 

 

 

 

 

 

 

2T Yleiskartat

 

 

 

 

 

 

2.1T-1

Yleiskartta M1 plv. 0 -9 751

1:10000

31.3.2018

 

 

 

 

2.2T-1

Teiden hallinnolliset muutokset, yleiskartta M1 plv. 0 - 9 751

1:10000

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3T Suunnitelmakartat

 

 

 

 

 

 

31.3.2018

3T-0

Lehtijakokartta

1:50000

3T-1

Suunnitelmakartta M1 plv. 0 - 1200

1:2000

31.3.2018

3T-2

Suunnitelmakartta M1 plv. 1200 - 2600

1:2000

31.3.2018

3T-3

Suunnitelmakartta M1 plv. 2600 - 4000

1:2000

31.3.2018

3T-4

Suunnitelmakartta M1 plv. 4000 - 5400

1:2000

31.3.2018

3T-5

Suunnitelmakartta M1 plv. 5400 - 6800

1:2000

31.3.2018

3T-6

Suunnitelmakartta M1 plv. 6800 - 8000

1:2000

31.3.2018

3T-7

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000 - 8700

1:2000

31.3.2018

3T-8

Suunnitelmakartta M1 plv. 8700 - 9751

1:2000

31.3.2018

 

 

 

 

4T Liikennetekniset poikkileikkaukset

 

 

 

 

 

 

 

Päätie

 

 

4T-1.1

M1 , plv 450-8115, pengertie

1:200

31.3.2018

31.3.2018

4T-1.2

M1 , plv 60-450 ja 8115- 8560

1:200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maantiet

 

 

4T-2

Liikennetekniset poikkileikkaukset maantiet

1:200

31.3.2018

 

M2, M3, M4 ja M5

 

 

 

 

 

 

 

Kevyen liikenteen väylät

 

 

4T-3

Liikennetekniset poikkileikkaukset kevyen liikenteen väylät

1:100

31.3.2018

 

 

 

 

 

Yksityistiet

 

 

4T-4

Liikennetekniset poikkileikkaukset yksityistiet

1:200

31.3.2018

 

 

 

 

4T-5

Liikennetekniset poikkileikkaukset P1, pysäköimisalue

1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5T Pituusleikkaukset

 

 

 

 

 

 

 

Päätie

 

 

 

 

 

 

31.3.2018

5T-1

Pituusleikkaus M1 plv. 0 - 1200

1:2000

5T-2

Pituusleikkaus M1 plv. 1200 - 2600

1:2000

31.3.2018

5T-3

Pituusleikkaus M1 plv. 2600 - 4000

1:2000

31.3.2018

5T-4

Pituusleikkaus M1 plv. 4000 - 5400

1:2000

31.3.2018

5T-5

Pituusleikkaus M1 plv. 5400 - 6800

1:2000

31.3.2018

5T-6

Pituusleikkaus M1 plv. 6800 - 8560

1:2000

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirustus- numero

 

Nimi

 

Mittakaava

 

Pvm

 

 

 

 

 

Muut maantiet

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

(3T-1)

Suunnitelmakartta M1 plv. 0-1200

1:2000

31.3.2018

5T-M2

Pituusleikkaus M2

1:2000/1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

M3

 

 

(3T-1)

Suunnitelmakartta M1 plv. 0-1200

1:2000

31.3.2018

31.3.2018

5T-M3

Pituusleikkaus M3

1:2000/1:200

 

 

 

 

 

M4

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000-8700

1:2000

31.3.2018

5T-M4

Pituusleikkaus M4

1:2000/1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

M5

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000-8700

1:2000

31.3.2018

5T-M5

Pituusleikkaus M5

1:2000/1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

Maanteihin kuuluvat kevyen liikenteen väylät

 

 

 

 

 

 

 

Suunnitelmakartat

 

 

 

 

 

 

 

J1

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta Mt 816 plv. 8000-8700

1:2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityistiet

 

 

 

 

 

 

 

Suunnitelmakartat

 

 

 

 

 

 

 

Y3E

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000-8700

1:2000

 

 

 

 

 

 

Y4E

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000-8700

1:2000

 

 

 

 

 

 

Y5E

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000-8700

1:2000

 

 

 

 

 

 

Y6E

 

 

(3T-7)

Suunnitelmakartta M1 plv. 8000-8700

1:2000

 

 

 

 

 

 

Pituusleikkaukset

 

 

 

 

 

 

5T-Y3E

Pituusleikkaus Y3E

1:2000/1:200

31.3.2018

5T-Y4

Pituusleikkaus Y4

1:2000/1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirustus- numero

 

Nimi

 

Mittakaava

 

Pvm

 

 

 

 

KANSIO 2

 

 

 

 

 

 

 

OSA C

TIESUUNNITELMAN  INFORMATIIVINEN AINEISTO

 

 

 

 

 

 

 

6T Ulkopuoliset rakenteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2T Johdot ja laitteet

 

 

 

 

 

 

 

Johtosiirtokartat

 

 

6.2T-1

Johtosiirtokartta M1 plv. 0-1200

1:2000

31.3.2018

6.2T-2

Johtosiirtokartta M1 plv. 8000 - 8700

1:2000

31.3.2018

6.2T-3

Johtokaivanto tierakenteessa, periaatepoikkileikkaus

1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

6.3T Vesiväylien muutossuunnitelmat

 

 

 

 

 

 

6.3T-0

Väyläsuunnitelmaselostus

 

31.3.2018

6.3T-1

Väyläsuunnitelman yleiskartta

1:20 000

31.3.2018

6.3T-2

Väyläsuunnitelmapiirustus

1:10 000

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7T Visualisointikuvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1T Tieympäristösuunnitelmat

 

 

 

 

 

 

 

Tieympäristökartat

 

 

 

 

 

 

7.1T-1

Suunnitelmakartta M1 plv. 4000 - 5400

1:2000

31.3.2018

 

 

 

 

 

Tieympäristöleikkaukset

 

 

 

 

 

 

7.1T-100

Levähdysalueen ja keinosaaren tyyppipoikkileikkaus

1:400

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3T Merkittävien alueiden, siltojen ja rakenteiden ympäristökuvat

 

 

 

 

 

 

 

Sillat

 

 

 

 

 

 

7.3T-S1

Huikun silta S1, siltaympäristö

1:2000  1:200

31.3.2018

7.3T-S2

Riutun silta S2  , siltaympäristö

1:2000  1:200

31.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4T Havainnekuvat virtuaalimallista

 

 

 

 

 

 

7.4T-1

Havainnekuva Mt 816 Huikun lauttarannan kohdalla

 

31.3.2018

7.4T-2

Havainnekuva Mt 816 Huikun sillan kohdalla

 

31.3.2018

7.4T-3

Havainnekuva Mt 816 keinosaaren ja pysäköintialueen kohdalla

 

31.3.2018

7.4T-4

Havainnekuva Mt 816 normaalipoikkileikkaus

 

31.3.2018

7.4T-5

Havainnekuva Mt 816 Riutun sillan kohdalla

 

31.3.2018

31.3.2018

7.4T-6

Havainnekuva Mt 816 Riutunkarin lauttarannan kohdalla

 

 

 

 

 

 

Piirustus- numero

 

Nimi

 

Mittakaava

 

Pvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11T Valaistuksen yleiskartat

 

 

 

 

 

 

11T-1

Yleiskartta, valaistus

1:20000

31.3.2018

 

 

 

 

 

12T Viitoituksen yleiskartat

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteä liikenteenohjaus

 

 

 

 

 

 

12T-1

Viitoituksen yleiskartta

1:10000

31.3.2018

12T-2

Viitoituksen yleiskartta

1:10000

31.3.2018

12T-3

Viitoituksen yleiskartta

1:10000

31.3.2018

12T-4

Viitoituksen yleiskartta

1:10000

31.3.2018

12T-5

Viitoituksen yleiskartta

1:10000

31.3.2018

12T-6

Viitoituksen yleiskartta

1:10000

31.3.2018

 

 

 

 

 

Liikenteen hallinta

 

 

 

 

 

 

12T-7

Liikenteen hallinnan yhteenvetokaavio

 

31.1.2018

 

 

 

 

 

16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset

 

 

 

 

 

 

 

Liikenne

 

 

 

 

 

 

16T-1

Hankearviointi

 

27.3.2018

 

 

 

 

 

Melu

 

 

 

 

 

 

16T-2

Meluselvitys

 

9.1.2018

 

 

 

 

 

Ympäristöselvitykset

 

 

 

 

 

 

16T-10

Luonto- ja ympäristöselvitys, Albus Luontopalvelut Oy

 

10.11.2017

16T-11

Kalasto- ja kalatalousselvitys, Pöyry Oy

 

27.11.2017/25.1.2018

16T-12

Vesistömallinnus, Pöyry Oy

 

7.11.2017

16T-12.1 Hailuodon kiinteän yhteyden vesistövaikutusten arviointi 3D vesistömallilla, alustava raportti v3    7.11.2017
16T-12.2 Hailuodon kiinteän yhteyden rakennustöiden aiheuttaman samentumisen arviointi 3D vesitömallilla, raportti v3   22.1.2018

16T-13.1

Tarkkailuohjelma, luonto ja jääeroosio, Sito Oy

 

14.2.2018

16T-13.2

Tarkkailuohjelma, vesistö ja kalataloustarkkailusuunnitelma, Pöyry Oy

 

14.2.2018

16T-15

Viistokaikuluotaus, arkeloginen tulkinta, Civil Tech Oy

 

15.7.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17T Tutkitut vaihtoehdot

 

 

 

 

 

 

17T-1

Huikun silta, pysäköintialue ja näköalatasanne

 

 

17T-2

Huikku ja Riutunkari, vaihtoehtoiset liittymäjärjestelyt

 

 

17T-3

Riutunkari jk+pp-tien pääte

 

 

17T-8.1

Työnaikaiset liikennejärjestelyt, Riuttu vaihe 1

 

31.3.2018

17T-8.2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt, Riuttu vaihe 2

 

31.3.2018

17T-8.3

Työnaikaiset liikennejärjestelyt, Huikku, poikkileikkaus

 

31.3.2018

17T-9

Valaistuksen vaihtoehtotarkastelut

 

 

17T-10

Ympäristösuunnittelun  vaihtoehtotarkastelut