Kaivulupa

 

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee mielellään 21 vuorokautta ennen kaivutöiden alkamista aina hankkia erillinen kaivulupa. Kaivuluvan edellytyksenä on myönnetty sijoituslupa.

Kaivulupamaksu määräytyy ilmoituksen tarkistamisesta ja työn valvonnasta. Lisäksi tilapäisestä yleisen alueen käytöstä peritään työn laajuuden ja keston mukaista maksua. Hintatiedot löytyvät palveluhinnastosta.

Vastuu

Kaivuluvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdollisesti aiheutuvat kaivannosta tai sen painumisesta kahden vuoden aikana hyväksymispäivästä lukien. Jos annetuista määräyksistä on poikettu kaivutyön teettäjä vastaa korjauksista vielä takuuajan jälkeenkin.

Tiedottaminen

Jokaisella työmaalla tulee olla työmaataulu, josta käy ilmi vähintään työn toteuttajan ja työstä vastaavan yrityksen/henkilön yhteystiedot sekä työn kesto. Työmaataulu vaaditaan kaivutyön laajuudesta tai kestosta riippumatta. Työmaataulun voi täyttää ja tulostaa työmaan vastuutaulu, sen on oltava vähintään A3 kokoinen.

Erityisesti veden- ja sähkönjakelua sekä puhelinliikennettä ja muuta vastaavaa palvelua koskevissa kaivutöissä on pyrittävä huolehtimaan häiriötiedottamisesta. Tiedotteessa on mainittava mm.:

 • työn suorittaja
 • työaikataulu
 • mahdolliset jakeluhäiriöt
 • liikennejärjestelyt
 • lisätietojen saanti.

Tarkastus ja takuu

Päällystys ja viimeistelytöiden valmistuttua kaivutyön valvoja tarkastaa työkohteen.

Takuuajan laskeminen aloitetaan valvojan hyväksymispäivästä lähtien. Kaivutyön valvojan tai kadun kunnosta vastaavan katu- ja viherpalvelujen ohjeita ja korjauskehotusta on välittömästi noudatettava.

Ilmoitus liikennettä haittaavastä työstä

Mikäli kaivutyö vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on kaivajan ilmoitettava siitä Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/

Ilmoitus liikennettä haittaavast työstä - lomake

Lisätietoja kaivuluvista kaivutyot(at)ouka.fi, p. 044 703 2214 ja 044 703 2229.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.