Kaivulupa

Kaivutyöt käynnissä.

Yleisellä alueella kaivamiselle tarvitaan aina lupa, joka tulee hakea 21 vrk ennen kaivutöiden aloittamista. Lisätietoa kaivulupaohjeesta (pdf). Ennen hakemuksen lähettämistä on pyydettävä maastokatselmus sähköpostilla mika.jutila@ouka.fi.

Kaivulupahakemuksessa tulee esittää tarvittavat viranomaisluvat ja riittävät suunnitelmat toiminnasta, aluerajauksista, rakenteista, kalustosta ja toimintavarusteista, joiden pohjalta voidaan arvioida toiminnan yleiset vaikutukset. Mikäli kadulle tai muille yleisille alueille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, tulee hakea myös sijoituslupa ennen kaivulupaa.

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hintatiedot löytyvät palveluhinnastosta.

Hätätöissä, kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöä haittaavasta työstä luvan hakijan on ilmoitettava Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen.

Erityisesti veden- ja sähkönjakelua sekä puhelinliikennettä ja muuta vastaavaa palvelua koskevissa kaivutöissä on huolehdittava häiriötiedottamisesta.

Työmaalla tulee olla työn laajuudesta tai kestosta riippumatta työmaataulu. Ohjeet työmaataulusta.

Lisätietoja voi tiedustella

 • Kaivuluvat p. 044 703 2214
 • Liikennemerkkien ja liikenteen ohjauslaitteiden vuokraus  p. 044 703 2833 ja 050 596 6897.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.