Katujen kunnossapito

Kaupungin talvikunnossapito

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen ja kunnossapitoon otettujen katujen ja pyöräteiden lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Ajoradat ja pyörätiet on liikenteellisen merkityksen perusteella jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan.

Katujen kunnossapitoluokituksen voit tarkistaa Oulun Seudun Karttapalvelusta, tässä linkki Karttatielle.

Alla on kerrottu talvihoidon tavoiteaikataulu. Yllättävät sääolosuhteet ja -muutokset voivat viivästyttää katujen kunnossapitoa. Töiden ollessa käynnissä urakoitsija etenee kunnossapitoluokkien mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä ykkösluokasta kakkoseen ja siitä taas kolmoseen. Pyöräteillä pääpyörätieluokka (kunnossapitoluokka S) pyritään hoitamaan ensimmäisenä.

 

Ajoradat, kunnossapitoluokka I

Katu aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 3 cm. Arkiaamuisin katu aurataan klo 7:ään mennessä sekä klo 16:aan mennessä. Jatkuvan lumisateen aikana ajoradat pidetään liikennöitävässä kunnossa. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 3 cm. Kun katu jäätyy, sitä suolataan tai hiekoitetaan kolmen tunnin kuluessa.

Ajoradat, kunnossapitoluokka II

Katu aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 6 cm ja välittömästi kunnossapitoluokka I ajoratojen jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään aurataan myös lumisateen aikana 6 cm:n ylittyessä. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 5 cm. Kun katu jäätyy, sitä hiekoitetaan tai suolataan kuuden tunnin kuluessa.

Ajoradat, kunnossapitoluokka III

Katu aurataan 12 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 6 cm ja välittömästi kunnossapitoluokka II ajoratojen jälkeen. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 5 cm. Kun katu jäätyy, liukkautta torjutaan hiekoittamalla tai suolaamalla kymmenen tunnin kuluessa.

Yksityistiet

Yksityistiellä aurauksesta, hiekoituksesta ja sohjon poistosta vastaa tiekunta tai kiinteistöjen omistajat itse.

Pyörätiet, kunnossapitoluokka I

Pyörätie aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt tielle 3 cm. Arkiaamuisin aurataan yöllisen lumisateen jälkeen viimeistään klo 7:ään mennessä sekä klo 16 mennessä. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 2 cm. Katua hiekoitetaan tai suolataan kolmen tunnin kuluessa kadun jäätymisen huomaamisesta.

Pyörätiet, kunnossapitoluokka II

Pyörätie aurataan kuuden tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt tielle 5 cm ja välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 4 cm. Katua hiekoitetaan tai suolataan neljän tunnin kuluessa kadun jäätymisen huomaamisesta.

Pääpyörätiet, kunnossapitoluokka S

Väylä aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt tielle 2 cm (päivisin) tai 4 cm (yöaikaan). Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 2 cm (päivisin) tai 3 cm (yöaikaan). Väylää hiekoitetaan tai suolataan neljän tunnin kuluessa kadun jäätymisestä tai kun todetaan väylän olevan liukas.

Katujen ja pyöräteiden kunnossapidon ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä alueella toimivaan urakoitsijaan!

Helpoin tapa ilmoittaa epäkohdista on jättää palaute sähköisellä palautejärjestelmällä. Sen kautta palaute menee urakoitsijalle sekä valvojalle. Tässä linkki sähköiseen palautepalveluun.

Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä urakoitsijaan. Urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät tästä.

Oulun Infra

Postiosoite:
PL 69, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin
Vaihde p. 08 558 410
Kaupungin puhelinpalvelunumero
08 558 558 00

Anna palautetta