Katujen kunnossapito

Kaupungin talvikunnossapito

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen ja kunnossapitoon otettujen katujen ja pyöräteiden lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Ajoradat ja pyörätiet on liikenteellisen merkityksen perusteella jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan.

Katujen kunnossapitoluokituksen voit tarkistaa Oulun Seudun Karttapalvelusta, tässä linkki Karttatielle.

Alla on kerrottu talvihoidon tavoiteaikataulu. Yllättävät sääolosuhteet ja -muutokset voivat viivästyttää katujen kunnossapitoa. Töiden ollessa käynnissä urakoitsija etenee kunnossapitoluokkien mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä ykkösluokasta kakkoseen ja siitä taas kolmoseen. Pyöräteillä pääpyörätieluokka (kunnossapitoluokka S) pyritään hoitamaan ensimmäisenä.

 

Ajoradat, kunnossapitoluokka I

Katu aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 3 cm. Arkiaamuisin katu aurataan klo 7:ään mennessä sekä klo 16:aan mennessä. Jatkuvan lumisateen aikana ajoradat pidetään liikennöitävässä kunnossa. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 3 cm. Kun katu jäätyy, sitä suolataan tai hiekoitetaan kolmen tunnin kuluessa.

Ajoradat, kunnossapitoluokka II

Katu aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 6 cm ja välittömästi kunnossapitoluokka I ajoratojen jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään aurataan myös lumisateen aikana 6 cm:n ylittyessä. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 5 cm. Kun katu jäätyy, sitä hiekoitetaan tai suolataan kuuden tunnin kuluessa.

Ajoradat, kunnossapitoluokka III

Katu aurataan 12 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 6 cm ja välittömästi kunnossapitoluokka II ajoratojen jälkeen. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 5 cm. Kun katu jäätyy, liukkautta torjutaan hiekoittamalla tai suolaamalla kymmenen tunnin kuluessa.

Yksityistiet

Yksityistiellä aurauksesta, hiekoituksesta ja sohjon poistosta vastaa tiekunta tai kiinteistöjen omistajat itse.

Pääpyörätiet, kunnossapitoluokka Super

Väylä aurataan kolmen tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt tielle 2 cm (klo 05-23) tai 4 cm (klo 23-05). Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 2 cm (klo 05-23) tai 3 cm (klo 23-05). Liukkautta torjutaan hiekoittamalla tai karhentamalla väylän pintaa. Liukkauden torjunnan toimenpideaika on kolme tuntia kadun jäätymisestä tai kun todetaan väylän olevan liukas.

Pääreittien talvihoitourakka 2022-2023

Pyörätiet, kunnossapitoluokka I

Pyörätie aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt tielle 3 cm. Arkiaamuisin aurataan yöllisen lumisateen jälkeen viimeistään klo 7:ään mennessä sekä klo 16 mennessä. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 2 cm. Katua hiekoitetaan tai suolataan kolmen tunnin kuluessa kadun jäätymisen huomaamisesta.

Pyörätiet, kunnossapitoluokka II

Pyörätie aurataan kuuden tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt tielle 5 cm ja välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 4 cm. Katua hiekoitetaan tai suolataan neljän tunnin kuluessa kadun jäätymisen huomaamisesta.

Katujen ja pyöräteiden kunnossapidon ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä alueella toimivaan urakoitsijaan!

Helpoin tapa ilmoittaa epäkohdista on jättää palaute sähköisellä palautejärjestelmällä. Sen kautta palaute menee urakoitsijalle sekä valvojalle. Tässä linkki sähköiseen palautepalveluun.

Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä urakoitsijaan. Urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät tästä.

Oulun Infra

Postiosoite:
PL 69, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin
Vaihde p. 08 558 410
Kaupungin puhelinpalvelunumero
08 558 558 00

Anna palautetta

Pysy pystyssä liukkailla keleillä

Tilaa itsellesi liukastumisvaroitus puhelimeesi:

Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta, johon haluat varoituksen tulevan:

  • kirjoita alkuun sanat varoitus oulu
  • kirjoita loppuun joko heti, 6, 7, 8 tai 9 sen mukaan haluatko varoituksen yöllä syntyneestä liukkaudesta heti kun varoitus on annettu, klo 6, klo 7, klo 8 vai klo 9 (viikonloppuisin tuntia myöhemmin)
    Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen aamulla klo 7, lähetät tekstiviestin: varoitus oulu 7.

Ilmoittautumisesi pysyy voimassa tulevinakin talvikausina. Mikäli haluat poistua palvelusta, lähetä numeroon 16130 tekstiviesti: varoitus sulje

Palveluun liittyminen ja varoitusviestien vastaanottaminen on palvelun käyttäjälle maksutonta.

Mikäli haluat muuttaa yöllä syntyneen liukkauden varoituksen vastaanottoaikaa, täytyy sinun ilmoittautua uudelleen uudella kellonajalla.