Kaupunki tiekunnan osakkaana

Kaupungin ollessa tiekunnan osakkaana, vastaa tiemaksuista se yksikkö, joka hallinnoi kiinteistöä. Se myös vastaanottaa kokouskutsut ja valvoo osakkaana maksujensa, niiden perusteiden ja muiden tietojen oikeellisuutta.

Eri hallintokuntia ei saa yhdistää samalle laskulle. Laskujen mukana ei saa toimittaa kokouskutsuja tai muita tiedotteita, eikä myöskään toisinpäin. Näin varmistetaan tiedon meneminen oikeaan osoitteeseen eikä laskun maksamisessa tapahdu tarpeettomia viivytyksiä.

Laskutusohje Laskusta on käytävä ilmi laskun vastaanottava hallintokunta:

 • Kaupungin maaomaisuudesta, kuten metsä- ja peltokiinteistöistä ja joissain tapauksissa rakennetuista kiinteistöistä vastaa Maa- ja mittaus/ Luonnonvarat ja isännöinti.
 • Toimivista kouluista vastaa vuoden 2020 alusta alkaen Oulun Tilapalvelut-liikelaitos
 • Liikuntapaikoista, kuten uimarannoista, hiihtoparkeista, vastaa Sivistys- ja kulttuuripalvelut/Liikuntapalvelut.
 • Oulun Vesi vastaa joissakin tapauksissa pumppaamolle tai muulle laitteille suuntautuvasta liikenteestä.

Kokouskutsut ja muu posti

Kutsut ja muu posti osakkaalle on lähetettävä Oulun kaupungin kirjaamoon ja osoitettava kyseiselle yksikölle osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.