Kuljetuslupa

Autoliikennettä.

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut käsittelee kuljetusluvat, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajoja. Erikoiskuljetusten reittiluvat käsittelee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 020 600, erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi.

Merikosken silloilla yhdistelmäajoneuvon suurin sallittu massa on 26 t ja telille kohdistuva suurin sallittu massa on 12 t. Tapauskohtainen lupa käsitellään, kun siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 Oulu
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410
    Kaupungin puhelinpalvelunro
    work 08 558 558 00
  • Aukioloajat arkisin 8-16
  • Anna palautetta

    Palaute katuvaloista

    Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.