Liikennemerkit yksityistiellä

Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit yms.). Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään muilta osin tieliikennelaissa (267/1981) (25 §). Liikennemerkin yksityistielle asettaa tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota ilman pätevää syytä ei voida evätä.

 

Ilmoitusvelvollisuus kielto- ja rajoitusmerkeistä Digiroadiin

Uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan tiekunnan on huolehdittava, että kielto- ja rajoitusmerkistä ja laitteista on ajantasainen tieto kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Velvoite ajantasaisuudesta on valtion ja kaupungin kaikkien avustusten saamisen edellytys.

Digiroad on tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja teiden ja katujen geometriasta ja tärkeimmistä ominaisuuksista koko maan kattavasti. Koottua aineistoa käyttävät mm. palo- ja pelastus- ym. viranomaiset. Tietoja hyödyntävät myös jotkut navigaattorifirmat reitti suunnittelussa.

Myös omat tiet ja sopimustiet saavat ilmoittaa tietonsa tien ja liikenteen rajoituksista ja kielloista. Erityisesti tämä velvoite tulee vastaan, jos tiekunta aikoo saada avustusta kunnalta tai valtiolta.

Nämä tiedot tulee ilmoittaa:

 • tien tai sillan painorajoitukset
 • ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (esim. tontille ajo sallittu)

Lisäksi tulee toimitta kopio kunnan suostumuksesta liikennemerkin asettamiseen. Kunnan suostumus kannattaa hakea samalla kertaa kaikille tiellä oleville liikennemerkeille (jos vanhat suostumukset eivät ole tiekunnan arkistossa). Jos tiekunnan tiellä ei ole lainkaan rajoitteita, on sekin tieto hyvä kertoa, varsinkin jos aikoo hakea ELY-avustusta. Digiroadiin voi samalla kertaa ilmoittaa tiedot myös nopeusrajoituksista, se saattaa parantaa navigaattoreiden toimintaa ja vähentää ylimääräistä liikennettä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.