Liikenteen seuranta

Oulun katuverkon liikenteen seurantaan käytetään 1980-luvulta lähtöisin olevaa ajoneuvojen laskentajärjestelmää, lähes kaikkia liikennevaloilmaisimia sekä kahta jalankulun ja pyöräilyn laskentalaitetta. Liikennelaskentoja tehdään lisäksi tarpeen mukaan mm. tutkalaitteilla ja perinteisesti paikanpäällä laskien.

Oulun kaupungin alueella on 12 erillistä liikennekameraa ja 25 yleisten alueiden valvontaan käytettävää kameraa. Maantieverkolla tietoa saadaan kattavasti Liikenneviraston LAM-pisteistä, keli- ja liikennekameroista, tiesääasemista, optisista keliantureista ja matka-ajan seurantakameroista.

Jatkossa eräs merkittävä kehityskohde on paremman liikennetilannekuvan luominen käytössä olevista tiedoista ja järjestelmistä. Tilannekuvaa hyödynnetään järjestelmien operoinnissa, tiedottamisessa ja häiriönhallinnassa. Tilastotietoja käytetään liikennesuunnittelun lähtötietoina.