N2000-korkeusjärjestelmä

Oulun kaupunki on siirtynyt 10.12.2012 kartta- ja paikkatietotuotannossa uuden valtakunnallisen N2000–korkeusjärjestelmään. Ennen muutosta käytössä on ollut kaksi eri korkeusjärjestelmää. Oulun kaupungissa on käytetty NN-korkeusjärjestelmää. Muissa yhdistyvissä kunnissa sekä entisen Ylikiimingin kunnan alueella korkeusjärjestelmänä on ollut N60.

Rakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu edellyttävät, että uuden Oulun alueella on yhtenäinen korkeusjärjestelmä. Myös maan kohoaminen ja pyrkimys yhtenäiseen eurooppalaiseen korkeusjärjestelmään aiheuttavat yleisen tarpeen korkeusjärjestelmän muuttamiseen. Nyt käyttöön otettu N2000–korkeusjärjestelmä perustuu julkisen hallinnon suositukseen JHS 163.

Uuden korkeusjärjestelmän käyttöönoton jälkeen koko uuden Oulun alueella on käytössä yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmä.

N2000-korkeusjärjestelmän ja nykyisten järjestelmien välille on mittausten perusteella saatu seuraavat erot:

Haukipudas  (N60) +0.393 m
Kiiminki (N60) +0.399 m
Oulunsalo (N60) +0.402 m
Yli-Ii (N60) +0.378 m
Entinen Ylikiimingin alue (N60) +0.394 m
Oulu (NN) +0.747 m
 
Vanhan korkeusjärjestelmän mukaiseen korkeuteen tulee lisätä edellä olevan taulukon mukainen alueellinen muunnosarvo, jotta lopputuloksena on N2000-järjestelmän mukainen korkeuslukema. Uudessa N2000-korkeusjärjestelmässä korkeusluku on aina suurempi kuin vanhassa järjestelmässä.

Käytännön mittaustöissä voidaan muistisääntönä pitää sitä, että NN-korkeusjärjestelmän alueella ero on +0,75 m ja N60-alueilla +0,40 m paitsi Yli-Iissä jossa ero on +0,38 m.

Esimerkiksi ns. vanhassa Oulussa NN-korkeusjärjestelmän korkeusluku +14,50 m on N2000-korkeusjärjestelmässä +15,25 m.

Esimerkiksi Kiimingissä N60-korkeusjärjestelmän korkeusluku +14,50 m on N2000-korkeusjärjestelmässä +14,90 m.

Korkeusjärjestelmän muutos koskee vain uuden Oulun kartta-aineistoa. Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineiston korkeusjärjestelmänä on toistaiseksi edelleen N60. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto on N2000-korkeusjärjestelmässä.
 

Suunnitelmat ja mittaukset

Korkeusjärjestelmämuutoksen jälkeen on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, missä korkeusjärjestelmässä korkeuslukemat ilmoitetaan. Mittauksissa ja suunnittelussa tulee erityisen tarkasti selvittää, minkä järjestelmän korkeudesta kulloinkin on kyse ja varmistaa, että työhön liittyvät korkeusasemat ovat samassa korkeusjärjestelmässä.

Käytetty korkeusjärjestelmä on aina merkittävä suunnitelmiin. Suunnitelmissa kaikki korkeudet on esitettävä yhdessä ja samassa järjestelmässä.

Mittauksissa on varmistettava, että lähtöpisteen korkeus ja mitattava korkeus ovat samassa korkeusjärjestelmässä.

Käyttöönoton 10.12.2012 jälkeen kaupungin kantakartta-aineistossa esitettävät korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmässä. Aikaisemmin tulostetuissa karttaotteissa ja sähköisessä aineistossa on käytetty entisiä korkeusjärjestelmiä.

Eri suunnitelmissa, kuten katusuunnitelmissa korkeudet on esitetty siinä korkeusjärjestelmässä, jossa ne on laadittu. Siten myös käyttöönoton jälkeen toimitettavissa asiakirjoissa voi olla entisen korkeusjärjestelmän mukaisia korkeustietoja. Maininta katusuunnitelmassa käytetystä korkeusjärjestelmästä on joko suunnitelmaotteessa tai suunnitelman nimiössä.
 

Vaikutukset rakennuslupahakemuksiin ja rakentamiseen

Rakennuslupa-asiakirjoista on selvästi ilmettävä, missä korkeusjärjestelmässä korkeudet on esitetty. Merkintä on tehtävä asemapiirrokseen. Kaikki korkeudet on rakennuslupa-asiakirjoissa esitettävä samassa korkeusjärjestelmässä.

Rakennuksen suunnittelijan on otettava huomioon, että lähtöaineistona voi olla eri korkeusjärjestelmissä olevaa materiaalia. Katusuunnitelmassa on maininta käytetystä korkeusjärjestelmästä.Julkisen hallinnon suositus N2000-korkeusjärjestelmästä 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.