Navigaattoreiden ongelmat

Usein annetaan palautetta siitä, että navigaattori ohjaa väärään paikkaan.  Valitettavasti navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan, vaan palveluntarjoajan vastuulla. Navigaattorin omistajan tulee yleensä päivittää kartta-aineisto laitteeseensa itse. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa olla jopa muutaman vuoden vanhaa.

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja ja tiedot päivittyvät niihin eri tavoin.

Eräät toimijat keräävät tietoja itse ja toiset hyödyntävät kuntien sekä maanmittauslaitoksen ylläpitämää Digiroadia eli maanmittauslaitoksen palvelusta saatavia aineistoja.

Laitteesta riippuen karttapäivityksiä on saatavissa jopa neljä kertaa vuodessa.

Oulun kaupunki ilmoittaa alueellansa tapahtuneet muutokset maanmittauslaitokselle, josta ne päätyvät maanmittauslaitoksen aineistoja hyödyntävien toimijoiden laitteisiin.
 

Virheiden raportointi

Google Maps: Palvelun virheistä voi raportoida joko suoraan sovelluksesta, tai selaimen kautta Google Maps -sivustolla. Palautteen anto vaatii kirjautumisen.

Apple Maps: Puuttuvista tai virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa palveluntarjoajalle sovelluksen kautta. 

TomTom: Navigaattorin karttamuutoksista voi raportoida MapShare Reporter -työkalun avulla. Palvelu vaatii kirjautumisen.

Garmin: Laitteen karttoihin liittyvistä ongelmista voi ilmoittaa Garminin web-lomakkeella.

HEREWeGo (ent. Navteq): Raportoi virheestä Here-karttapalvelun alareunan "Palaute" -linkin kautta.
 

Oulun kaupungin karttatietojen oikeellisuuden voitte tarkastaa Karttatie-palvelusta.  Karttatiellä on myös ympäristökuntien karttatietoja, joiden virheistä voitte raportoida kyseiseen kuntaan.

Oulun kaupungin opaskartassa esiintyvistä virheistä voitte raportoida palautejärjestelmän kautta.
 

Osoiteasioissa teitä palvelee:

Maanmittausinsinööri Arto Kurvinen, p. 0400 588 865, s-posti: arto.kurvinen(at)ouka.fi