Neuvoja tiekunnan toimintaan

Yksityistie avustuskelpoiseksi tiekuntatieksi

Valtion ja uuden lain myötä myös kunnan avustukset myönnetään vain järjestäytyneille tiekunnille. Lisäksi kaupungin kunnossapitoavustus on muuttunut rahalliseksi avuksi. Tästä seuraa, että kaikenlaisten yksityisteiden kunnapitotoimet hankitaan itse oamalla kustannuksella joko tiekuntana tai kiinteistön omistajana yksin tai yhdessä. Kiinteistön omistajat eli tieosakkaat voivat toimia ilman tiekuntaa keskenään asioista sopien, harkinta tiekunnan perustamisesta jää tieosakkaille itselleen. Tietä koskevat päätökset tulee tehdä yksimielisesti, kovin toraisella tiellä tämä voi olla hankalaa. Tiekunnan päätökset puolestaan tehdään tarvittaessa enemmistöpäätöksinä, siten, että tiekunnan kokouksissa äänestetään yksiköillä.

Tiekunta voidaan perustaa yksityistielle, jossa on vähintään kaksi osakasta (osakaskiinteistöä, ei henkilöä). Käytännössä osakkaita kannattaa olla enemmän kuin kaksi. Tiekunta kannattaa perustaa kun osakkaita on 3-5 tai enemmän ja varsinkin silloin, kun  tieosakkaat ovat vähemmän sopuisia tietä koskevista asioista. Yksityistie voi olla toimitustie (on tieoikeudet) tai tielle voidaan toimituksessa tieoikeudet perustaa Sopimusteitä ovat tiet, joilla tieasioista ollaan sovittu, niissä pitää olla yhteydessä maanmittauslaitokseen. Pelkästään kiinteistön omalla maalla ja vain sen käytössä olevalle tielle, eli talon omalle tielle, ei tiekuntaa voi perustaa. 

Tiekunnan perustamisen kaksi tapaa:

1) Tiekunta voidaan perustaa ennestään olevalle tielle, jolla on riittävästi osakkaita ja jolle kiinteistöjä varten on viranomaien perustanut pysyvät tieoikeudet (rasitetie) osakkaiden kesken tiekunnan perustamiskokouksessa.

2) Mikäli osakkaat ovat erimielisiä tiekunnan perustamisen tarpeesta perustamiskokouksessa tai tarvittavia tieoikeuksia ei ole perustettu, on pyydettävä viranomaista perustamaan tiekunta. Silloin haetaan maanmittauslaitokselta yksityistietoimitusta.

Uuden tien liittäminen tiekuntaan tai muut tiejärjestelyt

Ilmoitus maanmittauslaitokselle linkistä löytyy myös mallipöytäkirja perustamiskokouksesta ym.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.