Neuvoja tiekunnan toimintaan

Yksityistie avustuskelpoiseksi tiekuntatieksi

Valtion ja uuden lain myötä myös kunnan avustukset myönnetään vain järjestäytyneille tiekunnille. Lisäksi kaupungin kunnossapitoavustus on muuttunut rahalliseksi avuksi. Tästä seuraa, että kaikkien yksityisteiden kunnossapidosta, -tasosta ja työtilauksista vastaavat tietä käyttävät ja tarvitsevat osakkaat tai tiekunnat. Osakkaat voivat toimia ilman tiekuntaa keskenään asioista sopien, mutta avustusta ei tällainen tie ei saa.

Tiekunta voidaan perustaa tielle, jossa on vähintään kaksi osakasta (kiinteistöä). Käytännössä kannattaa olla enemmän kuin kaksi. Tiekunta kannattaa perustaa kun osakkaita on 3-5 tai enemmän ja varsinkin silloin, kun  tieosakkaat ovat vähemmän sopuisia tietä koskevista asioista. Järjestäytymättömällä tiellä, siis sellaisella, jolle tiekuntaa ei ole perustettu, päätökset tulee tehdä yksimielisesti. Kovin toraisella tiellä tämä voi olla hankalaa. Tiekunnan päätökset puolestaan tehdään enemmistöpäätöksenä siten, että tarvittaessa kokouksissa äänestetään yksiköillä.

Tiekunta voidaan perustaa ennestään olevalle tielle, jolle kiinteistöjä varten on viranomaien perustanut pysyvät tieoikeudet (rasitetie). Jos osakkaita on riittävästi tiekunta voidaan perustaa siten, että osakkaat pitävät tiekunnan perustamiskokouksen. Mikäli osakkaat ovat erimielisiä tiekunnan perustamisen tarpeesta, kannattaa hakea yksityistietoimitusta maanmittauslaitokselta. Myös silloin kun tarvittavia tieoikeuksia ei ole perustettu, on haettava yksityistietoimitusta ja pyydettävä tiekunnan perustamista viranomaiselta.

Tiekunnan voi perustaa Maanmittauslaitoksen (MML) suorittamassa yksityistietoimituksessa. Tietoimitusta haetaan MML:lta kirjallisesti. Hakemukseen tarvitsee liitteeksi mahdolliset sopimukset sekä karttapiirroksen, josta ilmenee tien sijainti. MML lähettää kutsukirjeet toimitukseen kaikille asianosaisille osakkaille. Tiekunta voidaan perustaa viranomaiset toimesta myös tieosakkaan mielipiteen vasaisesti.  Tiekunnan perustaminen tulee voimaan yhden kuukauden päästä yksityistietoimituksesta.

Toinen tapa perustaa tiekunta, on, että osakkaat itse perustavat tiekunnan perustamiskokouksessa. Kokoukseen tulee jonkun osakkaan lähettää kutsu kaikille niille tieosakkaille, joille viranomainen on perustanut tieoikeuden kyseiseen tiehen. Kokouskutsussa pitää mainita kokousasiana tiekunnan perustaminen. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään, eli MML:n yksityistierekisteriin. Perustamiskokouksesta on asianosaisilla kolmen (3) kuukauden valitusoikeus käräjäoikeuteen. MML:n laatima mallipöytäkirja antaa mahdollisuuden osakkaiden todeta kokouspöytäkirjassa, että he eivät valita perustamisesta, jolloin tiekunta voidaan rekisteröidä heti. Muutoin rekisteröinti tapahtuu vasta valitusajan umpeuduttua. 

Tieoikeuksien olemassaolon voi tarvittaessa selvittää maanmittauslaitokselta. Neuvoja tiekunnan perustamisasiassa voi kysyä yksityisteistä vastaavalta kaupungin henkilöstöltä. Tiekunnan perustamisessa käytännön apuakin voi pyytää myös Suomen Tieyhdistyksen kouluttamilta tieisännöitsijöiltä.

Kutsu osakkaiden itse järjestämään tiekunnan perustamiskokoukseen lähetetään siis kaikille tieoikeuden saaneille kirjallisena (postitse):

 • joku tieosakkaista kutsuu kaikki muut vähintään 14 pv ennen kokousta
 • kokouksessa osakkaat päättävät mitä nimitystä tiestä käytetään,
 • toimielinmuodon (hoitokunta tai toimitsijamies) ja henkilövalinnat. Hoitokuntaan valitaan 3-5 jäsentä (mikäli 3 jäsentä, on valittava vähintään 1 varajäsen) tai toimitsijamies ja hänelle varahenkilö. Toimikausi voi olla 1-4 vuotta, kuitenkin enintään 4 vuotta.
 • Muita kokouksessa päätettäviä asioita voisivat olla: yksiköinti, pankkitili ja tilinkäyttöoikeus 1-2:lle, tien kunnossapitotaso, urakointi, avustuksen hakeminen, raha-asiat jne. 

Mikäli rasitetie eroaa olevasta tiekunnan tiestä, on se mahdollista myös liittää tiekuntaan liittyvän tien osakkaiden ja tiekunnan välisellä sopimuksella tiekunnan kokouksessa. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan tehdyn liitoksen maanmittauslaitokselle. Ilmoitukseen liitetään kopio kokouspöytäkirjasta ja kartta, jossa liitetty tie esitetään. Liitos tulee voimaan valitusajan (3 kk) jälkeen, kun MML on rekisteröinyt liitoksen. Liittyvän tien osakkaiden on oltava yksimielisiä ja tieoikeuksien kiistattomia muuten liitospäätös vaatii maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksen.

Ilmoitus maanmittauslaitokselle linkistä löytyy myös mallipöytäkirja perustamiskokouksesta ym.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.