Neuvoja tiekunnan toimintaan

Yksityistie avustuskelpoiseksi tiekuntatieksi

Uusi laki ei anna kunnille mahdollisuutta jatkossa avustaa muita kuin tiekuntateitä. Tiekunnan perustaminen ei ole pakollista, osakkaat voivat toimia epävirallisesti ilman tiekuntaa, jolloin osakkaat vastaavat tienpidosta keskenään sopien. Tiekunnattomalla tiellä tehdyistä päätöksistä tulee olla yksimielisiä. Avustuksia tällainen järjestäytymätön tie ei saa. 

Halutessaan tieosakkaat voivat määrätyin edellytyksin perustaa tiekunnan tietä ja asioiden hoitamista varten joko keskenään perustamiskokouksessa tai maanmittauslaitos yksityistietoimituksessa. Menettelytapa riippuu siitä, onko tielle perustettu viralliset tieoikeudet (rasitetie) vai eikö. Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön virallinen toimituksessa perustettua tieoikeutta käyttää toisen omistamaa maata tienä kiinteistölleen pääsyä varten. Tieoikeuksien olemassaolon voi selvittää maanmittauslaitokselta.

Jos tie ei ole rasitetie. Tiekunnan ja tieoikeudet voi perustaa vain maanmittauslaitos yksityistietoimituksessa. Maanmittauslaitoksen puoleen on käännyttävä myös mikäli osakkaat eivät ole yksimielisiä tiekunnan perustamisesta perustamiskokouksessa.

Kun tie on rasitetie, voivat osakkaat perustaa tiekunnan perustamiskokouksessa. Joku tieosakkaista kutsuu kaikki muut tieoikeuden saaneet osakkaat kirjallisella kokouskutsulla vähintään 14 pv ennen kokousta. Kokouksessa osakkaat päättävät mitä nimitystä tiestä käytetään, toimielinmuodon (hoitokunta tai toimitsijamies) ja henkilövalinnat. Hoitokuntaan valitaan 3-5 jäsentä (mikäli 3 jäsentä, on valittava vähintään 1 varajäsen) tai toimitsijamies ja hänelle varahenkilö. Muita kokouksessa päätettäviä asioita voisivat olla: yksiköinti, toimielimen toimikausi (1-max 4 vuotta), pankkitili ja tilinkäyttöoikeus tilille, avustuksen hakeminen jne. 

Toimielin ilmoittaa tiekunnan perustamisesta maanmittauslaitokselle (MML), liittää kopion kokouspöytäkirjasta ja kartan tiekunnan teiden ulottuvuudesta. Tiekunta syntyy, kun se on merkitty yksityistiereksiteriin. MML odottaa valitusajan (3 kk) umpeutumisen kokouspäivästä, ennen kuin tiekunta rekisteröidään.

Mikäli rasitetie eroaa olevasta tiekunnan tiestä, on se mahdollista myös liittää tiekuntaan liittyvän tien osakkaiden ja tiekunnan välisellä sopimuksella tiekunnan kokouksessa. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan tehdyn liitoksen maanmittauslaitokselle. Ilmoitukseen liitetään kopio kokouspöytäkirjasta ja kartta, jossa liitetty tie esitetään. Liitos tulee voimaan valitusajan jälkeen, kun MML on rekisteröinyt liitoksen. Liittyvän tien osakkaiden on oltava yksimielisiä ja tieoikeuksien kiistattomia muuten liitospäätös vaatii maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksen.

Ilmoitus maanmittauslaitokselle linkistä löytyy myös mallipöytäkirja perustamiskokouksesta ym.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.