Neuvoja tiekunnan toimintaan

Yksityistie avustuskelpoiseksi tiekuntatieksi

Uusi laki ei anna kunnille mahdollisuutta jatkossa avustaa muita kuin tiekuntateitä. Tiekunna perustaminen ei ole pakollista, osakkaat voivat toimia epävirallisesti ilman tiekuntaa, jolloin osakkaat vastaavat tienpiosta keskenään sopien. Tehdyistä päätöksistä tulee olla yksimielisiä. Avustuksia tällainen järjestäytymätön tie ei saa. Halutessaan tieosakkaat voivat määrätyin edellytyksin perustaa tiekunnan tietä ja asioiden hoitamista varten.

Menettelytapa riippuu siitä, onko tielle perustettu viralliset tieoikeudet (rasitetie). Onko kiinteistöllä virallinen toimituksessa perustettu tieoikeus käyttää toisen omistamaa maata tienä kiinteistölleen pääyä varten? Tällöi tieoikeudesta syntyy kyseilelle maalle rasite.  Tieoikeuksien olemasaolon voi selvittää maanmittauslaitokselta.

Jos tiellä ei ole tieoikeuksia, tai niistä ei ole tietoa, asin voi tarkistaa maanmittauslaitokselta (MML). Kun tiellä ei ole tieoikeuksia, se ei myöskään ole rasitetie. Tiekunnan ja tieoikeudet voi perustaa vain maanmittauslaitos yksityistietoimituksessa, jota osakkaat voivat halutessaan hakea. Vaihtoehtoisesti haetaan yksityistietoimitusta maanmittauslaitokselta, joka selvittää tieoikeudet ja osakkaat jne. Maanmittauslaitoksen puoleen on käännyttävä myös mikäli osakkaat eivät ole yksimielisiä tiekunnan perustamisesta.

Kun tieoikeudet on perustettu, tie on rasitetie, jolle osakkaat voivat itse perustaa tiekunnan perustamiskokouksessa, johon joku tieosakkaista kutsuu kaikki muut tieosakkaat kirjallisella kokouskutsulla vähintään 14 pv ennen kokousta. Kokouksessa osakkaat päättävät mitä nimitystä tiestä käytetään, toimielinmuodon (hoitokunta tai toimitsijamies) ja henkilövalinnat. Hoitokuntaan valitaan 3-5 jäsentä (miköli 3 jäsentä, on valittava vähintään 1 varajäsen) tai toimitsijamies ja hänelle varahenkilö. Muita kokouksessa päätettäviä asioita voisivat olla: yksiköinti, toimielimen toimikausi (1-max 4 vuotta), pankkitili, johon tilinkäyttöoikeus ainakin kahdelle, avustuksen hakeminen jne. 

Toimielin ilmoittaa tiekunnan perustamisesta maanmittauslaitokselle (MML), liittää kopion kokouspöytäkirjasta ja kartan tiekunnan teiden ulottuvuudesta. Tiekunta syntyy kun se on merkitty yksityistiereksiteriin. MML odottaa valitusajan (3 kk) umpeutumisen, ennenkuin tiekunta rekisteröidään.

Mikäli rasitetie eroaa olevasta tiekunnan tiestä, on se mahdollista myös liittää tiekuntaan liittyvän tien osakkaiden ja tiekunnan välisellä sopimuksella tiekunnan kokouksessa. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan tehdyn liitoksen maanmittauslaitokselle. Ilmoitukseen liitetään kopio kokouspöytäkirjasta ja kartta, jossa liitetty tie esitetään. Liitos tulee voimaan valitusajan jälkeen, kun MML on rekisteröinyt liitoksen. Liittyvän tien osakkaiden on oltava yksimielisiä ja tieoikeuksien kiistattomia muuten liitospäätös vaatii maanmittauslaitoken yksityistietoimituksen.

Ilmoitus maanmittauslaitokselle linkistä löytyy myös mallipöytäkirja perustamiskokouksesta ym.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.