Neuvoja tiekunnan toimintaan

Liikennemerkit yksityistiellä?

Liikennemerkin yksityistielle asettaa tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota ilman pätevää syytä ei voida evätä.

 • Osakkaiden on päättävät asia tiekunnan kokouksessa tarvittaessa enemmistöpäätöksenä
 • Hakemus liitteineen Oulun kaupungin kirjaamoon
 • Tiekunnattomalla tiellä kaikkien osakkaiden on oltava liikenteen ohjauslaitteen asettamisen kannalla, epäämisen peruste voi olla se, ettei päätös ole yksmielinen

Tiekunta

Tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä. He voivat toimia joko järjestäytymättömänä tienä tai järjestäytyä tiekunnaksi. Järjestäytymättömänä tienä osakkaiden on oltava yksimielisiä ja sovittava tienpidosta keskenään. He voivat tehdä myös kirjallisen tiesopimuksen tai teettää sellaisen esimerkiksi tieisännöitsijällä.

Tiekunta on järjestäytynyt tapa hoitaa tienpitoa. Tiekunta valitsee asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten toimielimen, joka voi olla hoitokunta tai toimitsijamies. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Tiekunta päättää asioista säännöllisesti pidettävissä kokouksissa, tarvittaessa enemmistöpäätöksillä, jolloin ne sitovat jokaista tieosakasta. Äänestäminen tapahtuu yksiköillä.

Opas tiekunnille 2015

Yksiköinnistä on maanmittuslaitoksen julkaisussa nro 92 hyvinkin tarkat ohjeet. Tieyksiköt l. tonnikilometrit muodostuvat tienkäyttöyksikön, yksiköiden lukumääran, painoluvun ja käytetyn matkan summaan. Tärkeintä on ,että yksiköt ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.

Puheenjohtajan tehtävät

Ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on ollut ilmoitusvelvollisuus jo nykyisessä laissa. 1.1.2019 voimaan tulevassa yksityistielaissa, asia on säädety lakiin avustuksen saannein edellytykseksi; tiekuntaa ja yksityististietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä säädetään. Tiekunnan nimenmuutos ja yhteyshenkilötiedot on hyvä toimittaa myös kaupungille katu- ja viherpalveluiden yksityistiasioita hoitaville henkilöille.

Tieyhdistys.fi/Yksityistiet -linkistä löytyy paljon tietoa esimerkiksi tietojen ilmoittamisesta yksityistirekisteriin, kokouskäytännöistä, tiekunnan mallisäännöt ja erilaisia lomakkeita.

Hyödyllisiä linkkejä ja oppaita:

Tiekunta tutuksi ja toimivaksi, Suomen Tieyhdistys. Tieyhdistys julkaisee uuden painoksen lainmuutoksen myötä.

Yksityistiesanastoa

Suomen tieyhdistyksen kouluttamia Pohjois-Pohjanmaan tieisännöitsijöitä

Yksiköintiin (osittelu, jyvitys) käytetään yleensä maanmittauslaitoksen suositusta. Yksinkertaisimmillaan sen voi tehdä excel-taulukkona. Kuvitteellinen esimerkki tiestä, jolla kaikilla sama tienpituus.

Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet (Suomen Tieyhdistys)

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.