Opaskartan julkaisua koskevat käyttöehdot

Yleistä

Opaskartta-aineiston tuottaja, tietokantasuojan ja tekijänoikeuden haltija on Oulun kaupunki, jäljempänä kaupunki.

Opaskartalla tarkoitetaan kaupungin internetkarttapalvelussa, WMS-rajapintapalvelussa julkaistavaa tai muuta rasterimuotoista kaupungin opaskarttaa ja siitä yleistettyä opaskartan pienennöstä tai kaupungin julkaisemaa painettua opaskarttaa.

Käyttäjä on se henkilö tai organisaatio, joka hyödyntää tätä aineistoa.

 

Käyttöoikeusmerkintä

Käytettäessä aineistoa on sen yhteyteen merkittävä aineiston lähde ja vuosi esimerkiksi merkinnällä "© Oulun kaupunki 2020" tai ilmoitus siitä, että aineisto sisältää näiden käyttöehtojen mukaista kaupungin aineistoa, esimerkiksi "Pohjakartta © Oulun kaupunki 2020".

 

Käyttöoikeuden ehdot

Käyttäjä voi edellä mainittua aineistoa näiden käyttöehtojen mukaisesti vapaasti

 • kopioida ja levittää
 • muokata ja hyödyntää sitä kaupallisesti tai ei-kaupallisesti
 • yhdistellä aineistoa muihin tuotteisiin tai
 • käyttää sitä osana sovellusta tai palvelua.

Käyttäjän ja kaupungin välille ei näiden käyttöehtojen myötä synny mitään yhteistyö- tai liikesuhdetta.

 

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käytettäessä aineistoa on käyttäjän mainittava lähde ja tekijänoikeus edellä olevan mukaisesti. Käyttäjän on vaadittava näiden ehtojen noudattamista myöntäessään aineiston käyttöoikeuksia eteenpäin tuotteeseen tai palveluun. Käyttäjän on myös poistettava merkintä alkuperäislähteestä, mikäli kaupunki sitä vaatii.

 

Aineiston tuottajan velvollisuudet ja vastuut

Käyttöoikeus on myönnetty kaupungin julkaisemaan tai tarjoamaan aineistoon. Kaupunki ei vastaa aineistossa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista eikä aineiston käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kaupunki ei sitoudu siihen, että aineisto olisi jatkuvasti tarjolla ja kaupunki voi lopettaa aineiston jakelun ennalta ilmoittamatta.

Kaupunki voi milloin tahansa muuttaa ehtoja. Näitä ehtoja kuitenkin sovelletaan aineistoihin, jotka on otettu käyttöön ennen käyttöehtojen muuttamista.

 

Sovellettava laki

Näihin käyttöoikeuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 OULU
 • Puhelin cell 044 703 0009
 • Sähköposti
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.