Opaskartta

Oulun kaupunki tarjoaa opaskartan vapaasti käytettäväksi painotuotteissa, internetissä tai tietojärjestelmissä. Käyttöoikeus koskee opaskarttakopiota tai ns. rasterimuotoista sähköistä aineistoa. Julkaisua koskevat käyttöehdot. Aineiston tekijänoikeus säilyy kuitenkin edelleen Oulun kaupungilla.

Opaskartan käytöstä ei peritä erillistä julkaisulupamaksua. Aineiston toimittamisesta asiakkaalle peritään ns. irrottamiskulut palveluhinnaston mukaan.

Maksuttomat pdf-tiedostomuotoiset aineistot on saatavilla Karttakaupasta ja Karttatieltä. Karttakaupasta on saatavilla myös tiff-muotoinen aineisto. Lisäksi opaskartta on julkaistu avoimena WMS rajapinta-aineistona.

Ajantasainen opaskarttatuloste  90x125 cm tältä alueelta

Ajantasainen opaskarttatuloste vapaavalintaiselta alueelta muualta kuin edellä osoitetulta alueelta.

Opaskarttatulosteiden hinnat: Palveluhinnasto 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.