Osoitekilpiohjeet

Ohjeet osoitenumerokilvistä ja niiden asettamisesta osoitekohteeseen

Kiinteistökohtainen osoitenumerokilpi tulee asettaa jokaiselle rakennetulle kiinteistölle tai rakennuspaikalle. Osoitenumerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan ensi sijassa rakennuksen seinään. Jos rakennuksen etäisyys osoitetiestä on yli 40 metriä, tulisi kilpi sijoittaa osoitetien varteen. Tällöin kilpi voidaan kiinnittää porttiin, aitaan, pylvääseen tai vastaavaan rakenteeseen. Käytettäessä erillistä pylvästä suositellaan numerokilpi sijoitettavaksi noin 150 cm:n korkeuteen.

Milloin osoitekohde on nimetystä osoitetiestä erkanevan tien varressa, jota ei ole nimetty, tulisi numerokilpi asettaa erkanevan tien alkuun.

Milloin edellä kerrotussa tapauksessa erkanevan tien varressa on useampia osoitekohteita, voidaan ne erottaa toisistaan esimerkiksi kirjaintunnuksella (pieni kirjain).

 

Ohje osoitenumerokilven sijoittamiseksi

Lisätietoja:
Kartoittaja Vilpiina Kinnunen, p. 044 703 2349

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.