Osoitenumerointi


Paikkatietopalvelut ylläpitää kaupungin osoitejärjestelmää ja antaa osoitenumeron uusille kiinteistöille ja rakennuksille. Asemakaavoitetuilla alueilla osoitenumero annetaan yleensä tonttijaon laatimisvaiheessa ja haja-asutusalueilla rakennuslupaa haettaessa.


Teiden nimeäminen

Asemakaava-alueilla osoitekatujen ja -teiden nimet vahvistetaan asemakaavan yhteydessä. Kaavan laatimisvaiheessa kaavasuunnittelija valmistelee asemakaavan nimiehdotuksen, jonka yhdyskuntajaosto käsittelee ja hyväksyy.
Haja-asutusalueilla paikkatietopalvelut tekee esityksen yhdyskuntajaostolle uusien osoiteteiden nimistä. Osoitejärjestelmä on etäisyyteen perustuva; Oulussa on käytössä ns. 10-järjestelmä, jossa osoitenumero kertoo, kuinka monta kymmentä metriä osoitetien alusta on osoitekohteeseen.


Osoitemuutokset

Asemakaavan valmistuttua voi etenkin vanhoilla asuntoalueilla tulla tarve muuttaa osoitteita. Esimerkiksi osoitetien tai -kadun nimi voi muuttua tai tien liittymä voi siirtyä uuteen paikkaan. Tällöin osoitekin muuttuu. Paikkatietopalvelut lähettää kaikille asianomaisille ilmoituksen osoitteen muuttumisesta.

Osoitekilpiohjeet

Lisätietoja:

Maanmittausinsinööri Arto Kurvinen, p. 0400 588 865, s-posti: arto.kurvinen(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.