Yksityistien perusparantamisavustus

On tarkoitettu huonokuntoisten siltojen ja isojen rumpujen parantamiseen, kantavuuden parantamiseen ja routavaurioiden korjaamiseen ja ehkäisemiseen. Avustusta haetaan etukäteen laaditun kustannusarvion perusteella.

Voidakseen saada perustaparantamishankkeelle kaupungin avustusta on tiellä oltava toimiva tiekunta tiedot tiestä ja tiekunnasta oltava ajan tasalla sekä maanmittauslaitoksen reksiterissä. Erityisesti perusparannushankkeissa on tiekunnan syytä pitää tiedot tien käytön kielloista/rajoituksista ajan tasalla Digiroadissa. Lisäksi perusparantamishankkeen käynnistäminen ja avustuksen hakeminen on päätettävä tiekunnan kokouksessa.

Avustusta on kahdenlaista:

1. Valtion avustusta saavat perusparantamiskohteet

Mikäli hankkeelle on joko sellaisenaan tai sitä tarkoituksen mukaisesti laajentamalla mahdollista saada valtion apua, ei kunta avusta sitä yksinään, vaan hankkeelle tulee hakea ensisijaisesti valtion (ELY-keskus) avustusta. Valtio avustaa yksityisteiden parantamista omien ehtojensa mukaisesti.

Perusparantamishankkeen kirjallinen ja vapaamuotoinen avustushakemus tulee toimittaa Oulun kaupungin kirjaamoon merkinnällä, katu- ja viherpalvelut/yksityistiet (yhteystiedot alla). Hakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi mitä haetaan, mahdolliset perusteet, tiekunnan yhteyshenkilön kaikki yhteystiedot ja liitteenä ELY-keskuksen hyväksymä suunnitelma hankkeesta.

Avustusosuus maksetaan tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan sen jälkeen, kun tiekunta/ELY-keskus on toimittanut loppukatselmuspöytäkirjan kaupungille.

2. Muiden kuin valtionavustuskelpoisten yksityisten teiden parantamiskohteet

Kunta voi avustaa määrärahojen puitteissa harkinnanvaraisesti sellaisten yksityisteiden parantamista, jotka eivät ole valtion-avustuskelpoisia tai eivät saa valtionapua hankkeen pienuudesta johtuen. Kunta avustaa näitä parantamishankkeita ensisijaisesti liikenteellisen merkityksen perusteella.

Hakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi, minkälaiselle parantamistoimenpiteelle avustusta haetaan, haetaanko avusta koko tielle vai sen osalle/mille sekä tiekunnan yhteyshenkilön kaikki yhteystiedot. Ennen avustuksen maksua on tiekunnan yhdessä kaupungin edustajan kanssa suoritettava loppukatselmus kohteessa. Tiekunta tekee katselmuksesta pöytäkirjan, jonka jälkeen avustus maksetaan jälkikäteen tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Kaupungille on ilmoitettava aloittamiskohteen aloittamisajankohta vähintään kahta viikkoa ennen töiden aloittamista. Kaupungilla on oikeus tehdä tarkastus avustuksen piirissä olevan tiekunnan kirjanpitoon ja muihin tiekunnan asiakirjoihin. Tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen tiekunnalle. Kaupungilla on oikeus, milloin tahansa tarkastaa tien kunto, kestävyys ja todeta sille tehdyt toimenpiteet.

Huomioikaa, että avustusta haetaan etukäteen ja se maksetaan jälkikäteen ja selkeä hakemus nopeuttaa asian käsittelyä.

Perusparantamishankkeen kirjallinen  ja vapaamuotoinen avustushakemus liitteineen (tiekunnan kokouspöytäkirja, kustannusarvio, karta) tulee toimittaa Oulun kaupungin kirjaamoon merkinnällä katu- ja viherpalvelut/yksityistiet (yhteystiedot alla). Myöhemmin tarkoitukseen laaditaan lomake Internet-sivuille.

Oulun kaupungin kirjaamo

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

 

Yksityistieavustuksien neuvontaa:

 pyritään antamaan p. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuunottamatta loma- ja sairausaikoja, työskentelyä puhelimen ulottumattomissa ja neuvontaa toisessa puhelinnumerossa. Kysymyksiä voi jättää myös sähköpostilla yksityistiet.palaute(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.