Yksityistien perusparantamisavustus

Perusparantamisella tarkoitetaan yksityistien normaalia kunnossapitoa järeämpää parantamista. Kaupungin avustus on tarkoitettu lähinnä huonokuntoisten siltojen ja isojen, halkaisijaltaan vähintään 500 mm:n rumpujen parantamiseen (uusimiseen), tien kantavuuden parantamiseen ja routavaurioiden korjaamiseen ja ehkäisemiseen. Esim. tien sorastaminen ja ojien perkaus eivät ole perusparantamista. Ne ovat kunnossapidollisia toimenpiteitä. Tieoikeudellisia liikenneturvallisuushankkeita voidaan avustaa tapauskohtaisesti (tien/liittymän/mutkan oikaisu tms).

Kaupunki avustaa yksityisteitä talousarvion puitteissa tarveharkintaisesti ja ensisijaisesti liikenteellisen merkittävyyden perusteella. Avustusta haetaan etukäteen laaditun kustannusarvion perusteella. Avustuksen hakeminen on mahdollista ympäri vuoden, huomioiden kuitenkin, että hanke olisi saatava valmiiksi siten, että kaupungin avustusosuuden maksatusta haetaan viimeistään marraskuun loppuun. Kaupungin avustus kohdistuu kalenterivuodelle. Ely-keskus voi avustaa useammalle vuodelle. Avustuksista päättää yhdyskuntalautakunta.

 

Voidakseen saada perusparantamishankkeelle kaupungin avustusta on tiellä oltava (avustusehdot):

 • toimiva tiekunta, joka on kunnossapitoavustuskelpoinen
 • tiedot tiestä ja tiekunnasta on oltava ajan tasalla sekä maanmittauslaitoksen rekisterissä, että
 • Digiroadissa (kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä). Erityisesti perusparannushankkeissa on tiekunnan syytä pitää tiedot tien käytön kielloista/rajoituksista ajan tasalla Digiroadissa
 • perusparantamishankkeen käynnistäminen ja avustuksen hakeminen on päätettävä tiekunnan kokouksessa.

 

Avustusta on kahdenlaista:

1. Valtion avustusta saavat perusparantamiskohteet (avaa linkki)

    Yksityisteiden parantamisen avustaminen (ELY;n sivusto)

 

2. Muiden kuin valtionavustuskelpoisten teiden perusparantamiskohteet (avaa linkki)

 

Perusparantamisavustuksen hakeminen:

 • tee hakemus hakemuslomakkeella Perusparantamisavustuksen hakulomake
 • tiekunnan kokouksen pöytäkirja, jossa osakkaat ovat päättäneet hankkeesta ja avustuksen hakemisesta
 • kustannusarvio Suoritepohjainen kustannusarvio
 • työseloste/suunnitelma,
 • kartta/suunnitelma kartalla on selkeästi käytävä ilmi, minkälaiselle parantamistoimenpiteelle avustusta haetaan. Haetaanko avustusta koko tielle vai sen osalle.

Avustus haetaan etukäteen ja se maksetaan jälkikäteen. Selkeä hakemus nopeuttaa asian käsittelyä. Hankkeen on oltava valmiina mielellään myöntämisvuoden marraskuun loppuun mennessä.

 

Avustushakemukset liitteineen lähetetään: Oulun kaupungin kirjaamo

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

 

Yksityistieavustuksien neuvontaa:

pyritään antamaan p. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuun ottamatta loma- ja sairauspoissaoloaikoja, työpoissaoloa (pois puhelimen äärestä).

Kysymyksiä voi jättää myös sähköpostilla yksityistiet.palaute(at)ouka.fi tai kaupungin sähköiseen palautepalveluun (Anna palautetta)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.