Pysäköinninvalvonta

Pysäköintiä valvovat Oulussa pysäköinnintarkastajat ja poliisi.

Mikäli sinulla on kysyttävää pysäköinnistä, ole yhteydessä Oulu10:n asiakaspalveluun, puh. 08 558 558 00. Voit kysyä neuvoa myös chatissa OuluBotilta ja Oulu10:n asiakaspalvelijoilta. Saat puhelimitse ja chatissa neuvontaa esimerkiksi oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Muut pysäköinninvalvontaan tai pysäköintivirhemaksuihin liittyvät asiat sähköpostilla pysakoinninvalvoja(at)ouka.fi.

Tee kaupungille aloite liikennemerkistä, valitse aiheeksi ”liikenne”. 

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksu on Oulussa keskustan 1. vyöhykkeellä 60 euroa ja muilla yleisillä alueilla 50 euroa. Pysäköintivirhemaksun maksuaika on 30 päivää virhepäivästä. Jos maksu myöhästyy, siihen tulee 14 euron lisäkorotus.

Oikaisuvaatimus 30 päivän sisällä

Mikäli olet mielestäsi saanut aiheettoman pysäköintivirhemaksun, sinulla on 30 päivää aikaa esittää pysäköinninvalvojalle oikaisuvaatimus. Voit tehdä sen kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella.

Mikäli oikaisuvaatimuksesi hyväksytään, maksu palautetaan pankkitilillesi. Muistathan, että maksuaika ei pitene, vaikka teet oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta

Tee oikaisuvaatimus ensisijaisesti sähköisesti tästä linkistä:

Sähköinen oikaisuvaatimus

Kirjautumalla palveluun pysäköintivirhemaksun asianumerolla ja ajoneuvon rekisteritunnuksella näet pysäköintivirhemaksun tiedot, pysäköinnintarkastajan ottamat kuvat ja voi tehdä oikaisuvaatimuksen Sähköisesti tehtyyn oikaisuvaatimukseen voi saada ratkaisun sähköpostiin, jos annat siihen luvan.

Mikäli virhemaksusi tietoja ei löydy lomakkeelta, tee oikaisuvaatimus sähköisellä lomakkeella

 

Send a demand for rectification 

If ticket information can't be found, send a demand for rectification

 

Entä jos en pysty käyttämään sähköisiä palveluja?

Jos et pysty käyttämään sähköistä oikaisuvaatimuspalvelua tai täyttämään sähköistä oikaisuvaatimuslomaketta, voit hakea lomakkeen Oulu10:stä.

Kirjeenä lähetettävässä oikaisuvaatimuksessa tulee olla:

  • Asianumero, jota oikaisuvaatimus koskee (pysäköintivirhemaksun tai maksuvaatimuksen yläosasta).
  • Oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus (Tarvitaan mahdollista maksun palautusta varten)
  • IBAN-tilinumero (Tarvitaan mahdollista maksun palautusta varten. Jos tilinumeroa ei ilmoiteta, on palautus nostettavissa vain Oulu 10:n kassasta, Torikatu 10 . Nostosta on sovittava etukäteen.)
  • Vapaamuotoinen selostus virheestä tai tapahtumien kulusta sekä perustelu maksun aiheettomuudesta.
  • Liitteeksi voi laittaa todisteita, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa vedota.

Miten vaatimukset käsitellään?

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee oikaisuvaatimukset sähköisesti ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvityksiä. Oikaisuvaatimuksesta tehdään päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse tai ratkaisulinkki lähetetään sähköpostiin, jos siihen on annettu lupa. Saat sähköpostiisi viestin otsikolla ”Oikaisuvaatimus ratkaisu”, ja lähettäjä on Fujitsu. Viesti sisältää linkin, josta pääset näkemään ratkaisun.

Pysäköinninvalvojan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus tulee jättää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valitukseen on liitettävä pysäköinninvalvojan päätös, todistus maksun suorittamisesta määräajassa sekä muu mahdollinen selvitys, johon nyt halutaan vedota ja jota ei ole aikaisemmin esitetty. Muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Oulun kaupungin pysäköinninvalvonta

  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Oulu 10-palvelut work 08 558 558 00
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Rengaslukko viiden virhemaksun jälkeen

Jos ajoneuvolla on vähintään viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua, voidaan ajoneuvoon kiinnittää rengaslukko. Silloin ajoneuvoa ei voi liikuttaa, eikä lukkoa voi irrottaa. Rengaslukon irrottaa pysäköinninvalvonta sen jälkeen, kun rengaslukon käyttömaksu ja pysäköintivirhemaksut on maksettu.

Mikäli maksuja ei makseta, ajoneuvo siirretään varastoon, josta sen voi lunastaa maksutositteita vastaan. Tällöin maksettavaksi tulee myös ajoneuvon siirtämisen ja säilytyksen kustannukset. Jos ajoneuvoa ei lunasteta 30 vuorokauden kuluessa, se siirtyy Oulun kaupungin omistukseen.

Rengaslukkoa ei saa itse irrottaa tai liikuttaa.

Rengaslukkoja säätelee laki pysäköinninvalvonnasta 727/2011, pykälä 4. Rengaslukon irrottamisesta ja vahingoittamisesta määrää rikoslaki, 15 luku, kymmenennen pykälän ensimmäisen momentin kohta kolme.