Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

 

 

 

 

Pysäköintivirhemaksu on Oulussa keskustan 1. vyöhykkeellä 60 euroa ja muilla yleisillä alueilla 50 euroa. Pysäköintivirhemaksun maksuaika on 30 päivää virhepäivästä. Jos maksu myöhästyy, korottuu se 14 eurolla.

Ajoneuvoa kuljettaneella henkilöllä, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksun  aiheettomaksi, on oikeus maksuajan (30 päivää) kuluessa esittää oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella ja toimitettava pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei jatka maksuaikaa. Maksu palautetaan maksajan ilmoittamalle pankkitilille, jos oikaisuvaatimus hyväksytään.

Vapaamuotoisessa oikaisuvaatimuksessa tulee olla:

  • asianumero, jota oikaisuvaatimus koskee (pysäköintivirhemaksun tai maksuvaatimuksen yläosasta)
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus (Tarvitaan mahdollista maksun palautusta varten)
  • IBAN-tilinumero (Tarvitaan mahdollista maksun palautusta varten. Jos tilinumeroa ei ilmoiteta, on palautus nostettavissa vain Oulu 10:n kassasta, Torikatu 10. Nostosta on sovittava etukäteen.)
  • vapaamuotoinen selostus virheestä tai tapahtumien kulusta sekä perustelu maksun aiheettomuudesta
  • liitteeksi voi laittaa todisteita, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa vedota

 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä osoitteessa https://helgapark.net

Mikäli virhemaksun tietoja ei löydy, voit tehdä oikaisuvaatimuksen osoitteessa https://parkki.digiloikka.fi/oikaisuvaatimus/oulu

 

Send a demand for rectification at https://helgapark.net/common/en-US/ParkingTicket/FindTicketPublic

If ticket information can't be found, send a demand for rectification at https://parkki.digiloikka.fi/NoticeOfProtest/oulu

 

 

Jos et pysty täyttämään sähköistä oikaisuvaatimuslomaketta, doc-lomake löytyy täältä. Tulosta lomake, täytä, allekirjoita ja postita pysäköinninvalvojalle. Lomakkeen voi toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona.

Oikaisuvaatimuksen voi myös tehdä Oulu 10-palvelussa sen aukioloaikoina, osoite Torikatu 10.

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee kirjalliset oikaisuvaatimukset ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvityksiä. Oikaisuvaatimuksesta tehdään kirjallinen päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse.

Pysäköinninvalvojan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus tulee jättää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valitukseen on liitettävä pysäköinninvalvojan päätös, todistus maksun suorittamisesta määräajassa sekä muu mahdollinen selvitys, johon nyt halutaan vedota ja jota ei ole aikaisemmin esitetty. Muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Oulun kaupunki pysäköinninvalvonta

  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Oulu 10-palvelut work 08 558 558 00
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.