Ykstyistielaki  560/2018

 • Mitä yksityistiellä tarkoitetaan ja muut määritelmät 3 §,
 • Tieoikeus ja muut tiehen liittyvät oikeudet 4-18 §
 • Tienpito ja tien käyttäminen 19-33 §
 • Tienpitovelvollisuus 34-47 §
 • Yksityistien hallinto 48-70 §
 • Yksityistietoimitus 71-82 §
 • Avustukset 83-88 §
 • Erinäiset säännökset 89-93 §
 • Voimaantulo 94-97 §

Yhteenveto uuden lain mukaisesta tiekunnan toiminnasta:

 • Kokoukset vuosittain. Osakkaat voivat kokouksessa päättää harvemmasta rytmistä, kuitenkin vähintään joka neljäs vuosi. Päätös merkitään pöytäkirjaan.
 • kutsutaan koolle postitse, mutta tiekunta voi sopia kutsusta myös sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä
 • kutsuaika on vähintään 14 pv ja enintään 2 kk ennen kokousta
 • ylimääräinen kokous tulee pitää, jos vähintään neljännes tieosakkaista sitä vaatii
 • kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti.
 • tiekunnalla on oltava pankkitili, tilinkäyttöoikeus kahdelle (suositus)
 • toimielinmuoto voi olla hoitokunta tai toimitsijamies, ei molemmat
 • toimielimen toimikausi on enintään neljä vuotta.
 • palkkiot, kulukorvaukset toimielimelle, varahenkilö jne.
 • päätös kaupungin avustuksen (kunnossapitoavustus, perusparantamisavustus) hakemisesta
 • yksiköinti, käyttömaksut, talousarvio, tilinpäätös, säännöt ym.

Tieosakkaat päättävät tiekunnan kokouksessa erityisesti:

 • talousarviosta seuraavalle tai kuluvalle varainhoitokaudelle
 • tilityksen tarkastamisesta, tilityksen hyväksymisestä, tarvittaessa tarkastajien valinnasta
 • vastuuvapaudesta toimielimelle
 • toimielimen valinnasta ja vapauttamisesta
 • tieyksikkölaskelman vahvistamisesta
 • maksuunpanoluettelon, käyttömaksuperusteiden ja -maksujen vahvistamisesta
 • lainan ottamisesta
 • rajankäynnin hakemisesta
 • tienpito-ohjeista toimielimelle
 • tienkäyttöluvan myöntämisestä ulkopuoliselle
 • tieoikeuden perustamisesta ja tiekunnan perustaman tieoikeuden lakkauttamisesta
 • tiekunnan säännöistä
 • ulkopuolisen valtuuttamisesta huolehtimaan tiekunnan hallinnosta ja tienpidosta (max. 4 v)
 • tieosakkaiden aloitteiden käsittelystä

Lisäksi tiekunnan kokouksessa voidaan päättää mm.:

 • tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta (päätöksestä on ilmoitettava MML kiinteistötietojärjestelmään)
 • sopimuksesta tienosan liittämisestä tiekuntaan (ilmoitus kiinteistötietojärjestelmään)
 • muista maksuista ja niiden määräytymisperusteista
 • pysyvän liikennemerkin, puomin tai muun liikenteenohjauslaitteen asettamisesta (oltava kunnan suostumus)
 • sekä tienkäytön kieltämisestä ja rajoittamisesta
 • muut tienpidon kannalta suuret asiat, kuten yksityistietoimituksen hakeminen, parantamishankkeeseen ryhtyminen, kanne tuomioistuimeen jne.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.