Yksityistiekunta

Yksityistien osakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä ja osuutensa eli tieyksikköjensä mukaisesti. Päätöksenteossa on eroja siinä, ovatko tieosakkaat "järjestäytyneet" eli onko tien asioiden hoitamista varten perustettu tiekunta vai toimivatko järjestäytymättömänä. Järjestäytymättömällä tiellä tieosakkaiden on periaatteessa oltava yksimielisiä tehtävistä päätöksistä. Tiekunnassa päätökset tehdään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta enemmistöperiaatteella, eli äänestetään yksiköillä.

Tieosakkaat päättävät tienpitoon liittyvistä asioista ja muista tiekunnan asioista tiekunnan kokouksessa. Käytännössä puhutaan usein tiekunnan yleisestä kokouksesta. Sillä haluttanee erottaa toisistaan tiekunnan (osakkaat) ja sen "hallituksen" eli hoitokunnan kokoukset. Tiekunnat pitävät yleensä yhden vuosikokouksen ja sen lisäksi tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Uuden lain mukaan tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä, jos tiekunnan kokouksessa niin päätetään tai tiekunnan säännöissä niin määrätään. Tiekunnan (osakkaat) kokouksessa päätettävistä asioista säädetään 58 §:ssä ja hoitokunnan ja toimitsijamiehen (toimielin) tehtävistä 56 §:ssä.

Tiekunnan ja osakkaiden toimintaa ohjaa yksityistielaki. Vaikka uusi 1.1.2018 voimaan tullut laki on edeltäjäänsä selkeämpi, voi lakiteksti olla hankalaa mieltää. Yksityistielain 51 §:n mukaan tiekunta voi myös laatia itselleen säännöt, jotka voivat helpottaa käytännön toimintaa.

Uusi laki toi merkittävän muutoksen siihen, miten tiekunnan kokouspäätöksistä valitetaan. Kun kuntien tielautakunnat lakkautettiin, tehdään tiekunnan kokouksesta oikaisupyyntö tiekunnalle itselleen (64 §) ja/tai moitekanne käräjäoikeudelle (65 §). Valitusaika käräjäoikeuteen on peräti 3 kuukautta, joka kannattaa huomioida. Tiekunnan kokouspäätös on siis lainvoimainen vasta kolmen kuukauden kuluttua kokouksesta.

Ykstyistielaki  560/2018

 • Mitä yksityistiellä tarkoitetaan ja muut määritelmät 3 §,
 • Tieoikeus ja muut tiehen liittyvät oikeudet 4-18 §
 • Tienpito ja tien käyttäminen 19-33 §
 • Tienpitovelvollisuus 34-47 §
 • Yksityistien hallinto 48-70 §
 • Yksityistietoimitus 71-82 §
 • Avustukset 83-88 §
 • Erinäiset säännökset 89-93 §
 • Voimaantulo 94-97 §

Tiekunnan kokouskäytäntö ja toiminta (avaa linkki)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.