Vahingon sattuessa

Ilmoita vahinkopaikasta mahdollisimman pian alueen kunnossapidosta vastaavalle, jos siitä on vaaraa tai haittaa muillekin. 
Urakoitsijoiden yhteystiedot.

Vahingonkorvausta on mahdollista hakea Oulun kaupungilta silloin kun vahinko sattuu esimerkiksi Oulun kaupungin yleisillä alueilla.

Vahingonkorvausvaatimus tulee tehdä ensisijaisesti käyttämällä alla olevaa lomaketta.

          Vahingonkorvausvaatimus (pdf)

Kartta mukaan vaatimukseen

Vaatimuksessa pitää olla aina mukana kartta tai piirros vahinkopaikan tarkasta sijainnista. Tapahtuma-ajan mahdollisimman tarkka määrittäminen auttaa asian käsittelyä.

Tarkan sijaintipaikan saat  http://kartta.ouka.fi/ -osoitteesta jollain seuraavista tavoista.

 • tulosta kartta pdf -muodossa käyttäen apuna Oulun karttapalvelun työkaluja 
 • lisää sijaintitieto linkkinä käyttäen apuna Oulun karttapalvelun työkaluja 
 • ota kartasta kuvakaappaus.

Muut liitteet

Henkilövahingoissa vaatimukseen liitetään vain kartta. Henkilövahinkoja käsittelee vakuutusyhtiö, joka pyytää erikseen vahinkotapahtuman tositteet.

Esine- ja ajoneuvovahingoissa tositteet on toimitettava hakemuksen liitteenä. Korvauksen maksaminen edellyttää tositteen maksetuista kuluista. Korjauskustannusarvio tai lasku ei riitä tositteeksi maksusta.

Mikäli vahingonkärsineen sijaan asiaa hoitaa joku toinen henkilö (asiamies), tulee vaatimuksen mukana toimittaa valtakirja.

Lisätiedot ja tiedustelut: vastuuvahingot@ouka.fi

Mihin vahingonkorvausvaatimus lähetetään?

Vahingonkorvausvaatimus mahdollisine liitteineen voidaan toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Kansankatu 55 A, (avoinna ma-pe klo 8.30-15.30)

Asian vireilletulon yhteydessä vahingonkorvausvaatimus tallennetaan Oulun kaupungin asianhallintajärjestelmään.

Päätös tehdään kirjallisena

Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti vaatimuksessa esille tuotujen seikkojen ja kunnossapitourakoitsijalta pyydetyn selvityksen perusteella. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyajan kesto vaihtelee tapauskohtaisesti.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.