In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kansainväliset yhteydet Kansainväliset yhteydet

Kansainvälisen toiminnan tarkoitus on toteuttaa Oulun kaupun​​gin strategista tavoitetta rohkeasti uudistuvana Skandinavian pohjoisena keskuksena. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kansainvälisellä toiminnalla edistetään kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamista ja elinvoiman vahvistamista. Kehitetään kaupunkia, jossa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus tunnustetaan voimavarana sekä vahvistetaan kaupungin kansainvälistä tunnettuisuutta.

Oulu luo ja ylläpitää aktiivisesti kansainvälisiä suhteita. Kansainvälistä verkostotoimintaa toteutetaan alue- ja kaupunkiverkostoissa, valtionhallinnon ja poliittisten verkostojen kautta sekä kaupunkidiplomatiassa tehtävässä edunvalvontatyössä. Verkostoja ovat muun muassa Bothnian Arc ja Eurocities sekä kahden tai useamman väliset yhteistyösuhteet kuten ystävyys- ja partnerikaupunkitoiminta ja kansainväliset yhteistyöprojektit.

Poliittista edunvalvontaa hoidetaan mm. Barents-verkostossa naapurimaiden kesken ja kansallisen ja kansainvälisen tason arktisen yhteistyön elimissä sekä kaupunkipolitiikassa. Tärkeää on myös monipuoliset ja hyvät suhteet Euroopan Unionin eri toimielimiin ja muihin kansainvälisiin organisaatioihin kuten eurooppalaiset kuntaliitot ja Euroopan kuntien ja alueiden liitto CEMR. Brysselissä toimiva Pohjois-Suomen EU-aluetoimisto on apuna yhteydenpidossa EU:iin.

Kaupunki kansainvälistyy myös rajoja ylittämättä kansainvälistyvien ja eri kulttuureja edustavien asukkaidensa sekä kaupungissa toimivien kunniakonsulaattien ja kv-järjestöjen kautta. Tavoitteena on tarjota hyvät olosuhteet ja palvelut kaikille asukkaille ja vieraille kansallisuudesta riippumatta.