Eurocities

Oulu on ollut Eurocitiesin jäsen vuodesta 1998 alkaen.

Eurocities on merkittävimpien eurooppalaisten kaupunkien muodostama yhteistyöverkosto ja etujärjestö. Verkosto on perustettu 1986 ja siihen kuuluu yli 200 kaupunkia. Oulu on verkoston täysjäsen. Suomesta jäsenkaupunkeja ovat lisäksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Tampere. 

Eurocitiesin tavoite on parantaa jäsenkaupungeissa asuvien ihmisten elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella sekä vaikuttamalla yhdessä kaupunkipolitiikkaan Euroopan Unionin tasolla. Tavoitteet saavutetaan vaikuttamalla, verkostoitumalla ja yhteistyöllä. Eurocities tarjoaa Oululle äänen Euroopassa.

Käytännön työ verkostossa tapahtuu foorumeissa, työryhmissä ja projekteissa. Foorumeissa kaupungit jakavat tietoa ja vaihtavat kokemuksia. Oulu on mukana eri foorumeissa tarpeen mukaan. Foorumit käsittelevät seuraavia aihealueita: ympäristö, kulttuuri, liikenne, tietoyhteiskunta, sosiaaliset asiat, talouden kehitys ja yhteistyö.

Foorumeiden alla toimii aihealueisiin erikoistuneita työryhmiä. Työryhmät koostuvat jäsenkaupunkien edustajista. Työryhmät raportoivat toiminnastaan ja tuloksista foorumeille. Jokainen kaupunki päättää itse, missä foorumissa ja työryhmässä se toimii.

Lue lisää Eurocities-verkoston verkkosivuilta.

Eurocities

  • Postiosoite postal Square de Meeûs 18 B 1050 Brussels
  • Puhelin work +32 2 552 08 88
Tiedot esitetään hCard-muodossa.