Yhteystiedot

Kaupunginjohdon esikunta vastaa kaupungin kansainvälisestä yhteistyöstä, kansainvälisestä ja kansallisesta edunvalvonnasta, suhdetoiminnasta, kaupunkipolitiikasta ja aluekehittämisestä.

The Mayor’s Office is responsible for the city’s international cooperation, international and national promotion of interests, public relations, urban policy and regional development.

Ari Heikkinen
Hallintojohtaja
Administrative Director
puh/tel +358 40 070 0507

Karri Oikarinen
Yhteyspäällikkö, kaupunginjohtajan erityisavustaja
Special Advisor to the Mayor
puh/tel +358 40 568 7291

Claes Krüger
Kehittämispäällikkö
Development Manager
puh/tel +358 44 703 1247

Outi Rouru
Suhdetoimintapäällikkö
Head of the Public Relations and Protocol
puh/tel +358 44 703 1637

Anne Rännäli-Kontturi
Kansainvälisten asioiden päällikkö
International Affairs Manager
puh/tel +358 44 703 1316

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi
E-mail: firstname.familyname@ouka.fi