Alueilla toimivissa pienryhmissä opiskelu voi olla yksi vaihtoehto tehostetun tai erityisen tuen toteuttamiseksi. Pienryhmämuotoisen tuen tarve käsitellään aina yhteistyössä huoltajan kanssa.
 
Pienryhmissä voi opiskella joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Opiskelun ja koulunkäynnin etenemistä suunnitellaan ja seurataan joko oppimissuunnitelman tai HOJKS:n avulla. Pienryhmiin sijoittumisesta päättää aluepäällikkö.