Valinnaisaineet

Kastellin koulussa opiskellaan valinnaisaineita 8. luokalla kuusi tuntia viikossa ja 9. luokalla neljä tuntia viikossa. Tarkka valinnaisaineiden valikoima vaihtelee vuosittain, ajankohtainen tieto on esitetty alla olevassa liitetiedostossa.

Oppilaat valitsevat kaksi pitkää valinnaisainetta ja yhden lyhyen - pitkiä opiskellaan sekä 8. että 9. luokalla, lyhyttä vain 8. luokalla. Toisen pitkistä valinnoista on oltava taito- ja taideaine.

Poikkeus: A2-kielten lukijat valitsevat vain yhden pitkän ja yhden lyhyen aineen, koska A2-kieli on pitkä valinnaisaine; urheiluluokkalaiset valitsevat Olympiakomitean koordinoiman urheiluyläkoulutoiminnan mukaisesti Kasva urheilijaksi –valinnaiset 8. luokalle, eikä heillä ole muuta valinnaisuutta.

Kaikki ainevalinnat tehdään Wilman kautta.

Kastellin koulun valinnaisaineet