Koulumme

Kastellin koulu on 800 oppilaan peruskoulu. Luokilla 1–6 opiskelee noin 350 ja luokilla 7–9 oppilaita noin 450 oppilasta. Koulumme sijaitsee keskisellä alueella ja on lähikoulu alueen oppilaille. 

Koulussamme järjestetään erikoisluokkatoimintaa. Meillä on liikuntaluokat 3–6 ja urheiluluokat 7–9. Erikoisluokkien oppilaat valitaan pääsykokeiden kautta. 

Lisäksi koulussamme toimii kolme alueellista erityisen tuen ryhmää, joustavan perusopetuksen ryhmä sekä maahanmuuttajien valmistava luokka (7–9).