Järjestyssäännöt

Kastellin koulun järjestyssäännöt

Kastellin koulun luokkien 1–9 oppilaat noudattavat näitä sääntöjä koulussa, koulualueella, koulumatkoilla sekä koulun ulkopuolella järjestetyillä oppitunneilla ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Järjestyssääntöjä noudattamalla luomme turvallisen ja viihtyisän kouluyhteisön, jossa kaikkien on hyvä työskennellä. (vrt. Perusopetuslaki 2003/477, 29 §)

Koulualueella tarkoitetaan koulurakennusten välittömässä läheisyydessä olevaa, yleensä aidalla erotettua aluetta. Kastellin koululla on omat välituntialueensa eri-ikäisille oppilaille.

Koulumatkoilla sekä siirtyessään koulun ulkopuolella koulun järjestämille oppitunneille tai muihin tilaisuuksiin oppilaiden tulee noudattaa koulun antamia ohjeita ja yleisiä liikennesääntöjä.

Oppilaita kehotetaan käyttämään pyöräilykypärää koulumatkoilla ja -retkillä. Tieliikennelain (§ 90, 15.11.2004/954) mukaan ”polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana käytettävä asianmukaista suojakypärää”. Jos pyöräilijä loukkaantuu liikenteessä, eikä hänellä ole kypärää, voi vakuutusyhtiö rajoittaa korvausvastuutaan. Luokilla 1–6 kypärä on pakollinen liikuttaessa erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin koulupäivän aikana.

Koulussa oppilaat noudattavat seuraavia ohjeita ja sääntöjä:

1. Kouluun tullaan aamulla ajoissa, riittävästi levänneinä ja valmistautuneina koulutyöhön.

2. Oppitunneilla työskennellään opettajan ohjeiden mukaan, hyvässä järjestyksessä ketään häiritsemättä.

Yritteliäisyys ja ahkeruus auttavat selviytymään paremmin koulutyöstä.

3. Turvallisuussyistä oppilaat eivät saa poistua koulupäivän aikana koulusta tai välituntialueelta ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

4. Luokilla 1–6 välitunneilla mennään ulos välituntialueelle virkistäytymään. Luokilla 7–9 ulos meneminen on suositeltavaa. Välitunneilla ei vaaranneta omaa eikä muiden turvallisuutta. Esim. lumipallojen heittely on koulun pihalla kielletty.

5. Kaikkia kohtaan käyttäydytään ystävällisesti, rauhallisesti ja käytetään asiallista kieltä.

Tervehtiminen, kiittäminen ja anteeksipyytäminen kuuluvat hyviin käytöstapoihin.

6. Kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. Jokaisella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin.

7. Ruokailussa toimitaan rauhallisesti ja noudatetaan hyviä pöytätapoja. Päiväkodin ruokailualueen läpi ei kuljeta. Ulkovaatteita ja koululaukkuja ei viedä ruokalaan. Kännykän esillä pitäminen on kielletty ruokalan tiloissa hygieniasyistä.

8. Koulurakennus ja sen ympäristö pidetään siistinä.

9. Koulu on kengätön, ainoastaan sisäkenkien käyttö peruskoulun tiloissa on sallittu. Ulkokengät jätetään kenkäeteisen hyllyköihin.

10. Kännykät pidetään äänettömänä repuissa tai oppilaiden omissa kaapeissa oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa, jos opetustilanne ei sitä vaadi. Koulu ei vastaa koululla rikkoutuneesta tai kadonneesta kännykästä eikä muistakaan rikkoutuneista tai kadonneista tavaroista. Koulu ei myöskään korvaa oppilaan varastettua omaisuutta.

11. Makeiset, virvoitusjuomat ja ulkovaatteet eivät kuulu oppitunneille, koulun juhliin, ruokalaan jne. Energia-juomien juominen koulussa on kielletty.

12. Koulusta voi olla poissa sairauden vuoksi tai huoltajan etukäteen pyytämällä luvalla.

Luvan poissaoloon antaa luokanopettaja tai -valvoja (1-5 pv) tai rehtori (yli 5 pv). Huoltaja

toimittaa poissaolon syyn koululle mahdollisimman pian, kokeesta poissaolon syyn samana päivänä.

13.Tupakointi ja nuuskankäyttö sekä muiden päihteiden käyttö on koulualueella kielletty.

 

 

Oppilaiden ojentamiseksi voidaan käyttää Perusopetuslaissa (POL 2003/477, 36 §) mainittuja kurinpitokeinoja: kotitehtävien suorittaminen yksi tunti valvonnan alaisena, oppilaan poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi valvottuun tilaan, jälki-istunto 1 - 2 tuntia, oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, kirjallinen varoitus tai oppilaan määräaikainen erottaminen enintään 3 kuukaudeksi.