Arviointi

Päättöarviointi

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opintojen päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet perusopetuksen päättyessä. Osassa oppiainesta päättöarviointi annetaan jo seitsemännen luokan lopussa. Nämä aineet Kastellin koulussa ovat:

 • kuvataide (urheiluluokilla 8. luokalla)
 • musiikki
 • käsityö
 • kotitalous

Se oppiaine, jonka oppilas valitsee taitai-valinnaiseksi, jatkuu peruskoulun loppuun asti, ja siitä annetaan päättöarviointi 9.-luokan keväällä.

8. luokalla annetaan päättöarviointi seuraavissa oppiaineissa:

 • historia
 • kuvataide (urheiluluokat)
 • lyhyt valinnaisaine (urheiluluokkalaisten liko-valinnainen arvioidaan liikunnan ja kotitalouden osana)

9. luokalla osa oppiaineista päättyy jo syyslukukaudella

 • fysiikka tai kemia
 • maantieto tai biologia
 • ruotsi
 • (ev.lut. uskonto, osalla luokista)

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa.
 

Tutustu päättöarvioinnin kriteereihin oppiaineittain Opetushallituksen sivuilla.
 

Tutustu päättöarviointiin tarkemmin Oulun kaupungin opetussuunnitelman avulla.
 

Oppiaineiden arviointeihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä suoraan aineenopettajiin.