Oppimisen tuki ja oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

Oppilashuolto

Oppilaanohjaus

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Alueelliset pienryhmät

Joustava perusopetus (Jopo)

Valmistava opetus (Valo)

Koulunkäynninohjaajat