Oppilaskunnan hallitus ja tukioppilastoiminta

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan oppilaita vuosittain ilmoittautumisten perusteella. Kuka tahansa oppilas voi ilmoittautua. 

Oppilaskunta-asioiden ohjaava opettaja on Mika Murto.

Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton kehittämää toimintaa, johon saa vuosittain koulutuksen noin 11 000 suomalaista nuorta. Tukioppilaiden toiminnan tarkoituksena on saada nuorten oma ääni kuulumaan koulun arjessa, lisätä kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista. Tukioppilaat eli tukarit voivat tutustuttaa oppilaita toisiinsa, esitellä koulua uusille oppilaille, järjestää tapahtumia ja tempauksia ja huolehtia siitä, ettei kukaan jäisi yksin tai tulisi kiusatuksi.

Tukioppilastoiminnan ohjaava opettaja on Juuli Hietala.

Oppilaskunta-aktiivit ja tukioppilaat tekevät koulun arjessa tiivistä yhteistyötä ohjaavien opettajiensa johdolla.