Poissaolo-ohjeistus

07.09.2023

Kastellin koulun poissaolo-ohjeistus 

Luokanvalvoja voi myöntää enintään 5 päivän poissaolot. Sitä pitemmät rehtori/apulaisrehtori.

Poissaolot anotaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella (Hakemukset ja päätökset-> Tee uusi hakemus-> Hakemus poissaoloon koulusta). Poissaolon aikaiset asiat ja tehtävät selvitetään etukäteen ja opiskellaan itsenäisesti. Mikäli poissaolon aikana on kokeita, on niistä sovittava kyseisen opettajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Mopokoulut, kampaajat jne. hoidetaan kouluajan ulkopuolella.

Sairaspoissaolot

Huoltaja ilmoittaa oppilaan sairaspoissaolosta saman päivän aikana. Mikäli poissaolopäivien aikana on kokeita, oppilas sopii koejärjestelyistä opettajan kanssa viipymättä.

Lisäohjeistus kilpaurheilupoissaoloihin

Oppilaalle myönnetään lupa poissaoloon vain niiltä tunneilta, jotka urheilutapahtumaan osallistuminen ja matkustaminen vaatii. Huoltaja ilmoittaa etukäteen tapahtuman kellonajan tai kokoontumisajan.

Kilpailu- ja urheiluleirimatkojen jälkeen kouluun tullaan lukujärjestyksen mukaisesti. Mikäli paluu on myöhään (esim. klo 24.00 jälkeen), voi luokanvalvoja myöntää luvan tulla kouluun viimeistään klo 10.20 alkavalle tunnille huoltajan anomuksesta.

Säännöllisten harjoitusten vuoksi oppilas ei saa olla pois oppitunneilta. Poikkeustapauksissa (maajoukkue, edustusjoukkue) poissaololupaa voi anoa rehtorilta.