KA2

Kastellin koulu on mukana Erasmus+ -hankkeessa nimeltään Strengthen Online Security – S.O.S, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaiden ja opettajien tietoisuutta turvallisesta internetin käytöstä. Hankkeessa on viisi teemaa:

  1. Cyber Bullying: Let’s stop it! (nettikiusaamisen ehkäisy)
  2. Fake News: How to spot it? (valeuutisten tunnistaminen)
  3. Online Data Privacy Risks: the more we know, the safer! (tietoturva ja tietosuoja)
  4. Exposure to Harmful Content: 10 tips to be aware of... (haitalliselle sisällölle altistumisen ehkäisy)
  5. Sexting and Grooming: let’s fight them together! (netissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön tunnistaminen ja ehkäisy)

Kaikkiin teemoihin liittyen laaditaan esimerkiksi tietokilpailuja sekä muita tehtäviä, jotka suoritetaan yhdessä yhteistyökoulujen kanssa. Tehtäviä ja tuotoksia jaetaan eTwinning-alustan kautta. Lopuksi laaditaan yhteinen lopputyö turvallisesta internetin käytöstä eri osa-alueiden pohjalta.

Hankkeen muut osallistujat ovat Romaniasta, Puolasta, Portugalista, Espanjasta ja Kroatiasta. Mikäli COVID19-tilanne sallii, hankkeessa vieraillaan yhteistyökouluissa oppilaiden kanssa. Hankkeessa ollaan yhteydessä yhteistyökouluihin esimerkiksi Teamsin välityksellä.

Hanke on alkanut loppuvuodesta 2020 ja päättyy keväällä 2023.