Opetussuunnitelma ja oppiaineet Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön luokkien 1-6 osalta syksyllä 2016 ja luokilla 7-9 vaiheittain lukuvuodesta 2017 alkaen.

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma