Oppilashuolto

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Koulussamme toimii säännöllisesti moniammatillinen oppilashuol-toryhmä (OHR). Sen tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Oppilashuollon tehtävänä on myös huolehtia koko kouluyhteisön turvallisuudesta, hyvinvoinnista sekä viihtyvyydestä.

OHR:n jäseninä toimivat koulun rehtori ja/tai apulaisrehtori, erityisopettajat, opot, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja sekä koulunkäynninohjaaja. Lukuvuoden aikana oppilashuoltoryhmässä vierailevat myös oppilaskunnan sekä vanhempaintoimikunnan edustajat.